การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

"การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ"

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 กำหนดให้การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จะต้องเสนอผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย

1. ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนดหรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดี ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ทำเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ

2. ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ ซึ่งมีคุณภาพดีและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กำหนด

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ตรวจสอบผลการดำเนินการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการแล้ว พบว่า ผู้ขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งได้เสนอผลงานทางวิชาการ คือ ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการ โดยนำผลงานวิจัยบางเรื่อง มาเสนอเป็นผลงานประเภทบทความทางวิชาการด้วย ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กำหนด
เนื่องจากบทความทางวิชาการ เป็นงานเขียนทางวิชาการที่ต้องมีการกำหนดประเด็นและอธิบายหรือวิเคราะห์ประเด็นอย่างชัดเจน ตลอดจนสรุปผลการพิจารณาในประเด็นนั้น และต้องเป็นการรวบรวม และประมวลความรู้จากแหล่งต่าง ๆ นำมาเรียบเรียงอย่างเป็นระบบซึ่งแตกต่างจากงานวิจัย

คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ทำหน้าที่แทน ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2553 ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อให้การพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงมีมติให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งถือปฏิบัติ ดังนี้

1. ในการเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์นั้น ไม่สามารถนำผลงานวิจัยมาใช้แทนบทความทางวิชาการได้ เนื่องจากเป็นผลงานทางวิชาการคนละประเภท

2. ในกรณีผู้ขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้ระบุเอกสารประกอบการสอนและในกรณีผู้ขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ให้ระบุเอกสารคำสอน ซึ่งผ่านการประเมิน ไว้ในแบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ. 03) ในส่วนของแบบประเมินผลการสอนด้วย...

ศึกษารายละเอียดหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ที่ ศธ 0509(5)/ว 1472 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน เรื่อง

การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ได้จากไฟล์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/file/bussayamas/bussayamas4441.PDF

หมายเลขบันทึก: 411808เขียนเมื่อ 3 ธันวาคม 2010 13:32 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 เมษายน 2016 13:48 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (8)

สวัสดีค่ะ

พี่คิมแวะมาทักทาย  ขอให้ทำงานอย่างเป็นสุขนะคะ

สวัสดีค่ะ...พี่คิม...Ico32...

 • ชีวิตของคนทำงานไงค่ะ...
 • ขอบคุณพี่คิมมากค่ะ ที่แวะมา...

-สวัสดีครับอาจารย์

-แวะมาเยี่ยมใน "วันสุข" ครับ...

-ยามเย็น ๆ แบบนี้..ชวนไปเที่ยว "ดอยบุญจันทร์" ครับ....

-พรุ่งนี้จะไปเยี่ยมพี่สาวที่จังหวัดพิจิตร.....หวังว่า...คงโชคดี....

-ขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะ...คุณเพชรน้ำหนึ่ง...Ico32

 • ขอบคุณค่ะ...
 • เพิ่งจะมีวันหยุดกับเขาค่ะ 2 วันครึ่งค่ะ...สำหรับครึ่งวันหลังของวันจันทร์ ต้องเข้าร่วมประชุมกับ สกอ. ที่ ม.ช.อีกแล้วค่ะ...
 • แต่ก็ยังดีที่ได้หยุด นี่ถ้า ม. ไม่มีงานที่จังหวัดจัด อินโดชัยน่า มีหวังไม่ได้หยุดกับเขาหรอกค่ะ...ดีค่ะ ได้พักผ่อนสมองบ้างค่ะ...
 • สุขสันต์วันหยุดนะค่ะ...
 • สวัสดีค่ะ
 • แวะมาทักทายยามค่ำคืนค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ

                          

สวัสดีค่ะ...คุณบุษรา...Ico32...

 • ฝนยังตกอยู่หรือเปล่าค่ะ...
 • ขอบคุณที่แวะมาค่ะ...

เรียนผู้รู้ค่ะ...เห็นประกาศใน www นี้คือใช้งานวิจัยไปขอเป็นบทความวิชาการไม่ได้แต่ประกาศพ.ศ. 2553 ไม่ทราบว่าคนที่ขอตำแหน่งไปเมื่อ พ.ศ. 2552 จะไม่ผ่านตามข้อกำหนด นี้ด้วยหรือเปล่าค่ะ...ขอบคุณค่ะ

ตอบ...อ.พะเยา...

 • ถ้าว่ากันด้วยประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 กำหนดให้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. จะต้องเสนอผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย
 • ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีและได้รับการแผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กำหนดหรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดี ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ทำเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ
 • ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการซึ่งมีคุณภาพดีและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กำหนด
 • ทาง สกอ.พบว่า ผู้ขอกำหนดตำแหน่ง ผศ.ในสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งได้เสนอผลงานทางวิชาการ คือ ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการ โดยนำผลงานวิจัยบางเรื่อง มาเสนอเป็นผลงานประเภทบทความทางวิชาการด้วย ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กำหนด จึงมีมติว่า
 • ในการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง ผศ.นั้น ไม่สามารถนำผลงานวิจัยมาใช้แทนบทความทางวิชาการได้ เนื่องจากเป็นผลงานทางวิชาการคนละประเภทกัน
 • ตามที่คุณถามมา ถ้าขอไปเมื่อปี 2552 ก็คงเข้าเกณฑ์นี้ด้วยค่ะ เพราะประกาศ ก.พ.อ. มีใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 แล้วค่ะ คือมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ค่ะ...
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี