จับเข่าคุยกัน พัฒนาเกณฑ์ประเมินการจัดการความรู้ ตอนที่ 2 ตกผลึก ...


 

จับเข่าคุยกัน เมื่อมีการ แลกเปลี่ยน และเรียนรู้ ก็ตามมาด้วย ช่วงของการตกผลึกทางความคิดค่ะ ... แน่นอน การพบปะกันในครั้งนี้ ไม่ได้มีหนเดียว นี่เป็นผลผลิตรายทางที่ได้มา จากการ แลกเปลี่ยน และเรียนรู้กัน ... แต่ยังไม่สุดท้าย

ตกผลึก ... อ.ประพนธ์

 • หลักที่ได้ - เรากำลังจะวัดแบบ ต้องการพัฒนา
 • เราวัด (ตามนิยามของแต่ละหน่วยงาน) กันว่า มีการใช้ KM ไหม
  - เราอยากรู้ว่า มี KM อยู่ในกรมฯ ไหม
  - มีการ ลปรร. เกิดขึ้นไหม (มี CoP / AAR หรืออื่นๆ)
  - เมื่อมีการ ลปรร. แล้ว มีการเอาไปใช้หรือเปล่า ... ต้องตามไปวัด
  - เมื่อไปใช้แล้ว เกิดความรู้ใหม่ๆ ไหม (Knowledge Creation)
  - และต่อกันไป เป็นวง ของการจัดการความรู้
 • ใช้ KM แล้วได้อะไร เกิดผลอะไร ... 3 มิติ เก่ง ดี มีสุข
  - คนเก่งขึ้น
  - งานดีขึ้น
  - องค์กรมีการพัฒนา
 • จุดที่ลึกซึ้งยิ่งกว่า
  - ก็คือ HR
  - ก็คือ QC / QM
  - ก็คือ OD / LO
  - สิ่งเหล่านี้ คือ เครื่องมือที่มีการจองที่กันอยู่แล้ว (สำนวนอาจารย์นะคะเนี่ยะ)
  - KM ต้องมีบทบาทใหม่
    ... ไปสลาย หมายถึง องค์กรเบาขึ้น / เข้าถึงความรู้ เข้าถึงปัจจุบัน ไม่ยึดติด / สลายอัตตา (PMQA/QA/HA) / ไปบูรณาการ / สลายจนเป็นคนว่าง คนเปลี่ยน
    ... ไปทำให้กลมกลืน
    ... ไปทำให้ทุกอย่างไหลลื่น หมายถึง ทำให้องค์กรมีชีวิต / ขับเคลื่อนงานต่างๆ
    ... ผล คนมีความสุขมากขึ้น / จิตอาสามากขึ้น / เชื่อมโยงองค์กร / สลายสิ่งต่างๆ
  - การวัด เป็นรูปธรรม / เป็นมิติ
 • ถ้าวัด KM เพื่อการพัฒนา ก็อาจเริ่มได้ จากตัวอย่างของ สคส
  - ช่วงประเมินพนักงาน ... ให้แต่ละคนสะท้อนปริมาณงาน บอกคุณภาพงาน ความทุ่มเทให้งาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ทัศนคติต่อภาคี ลูกค้า service mind จิตอาสา จิตสาธารณะ
  - สุดท้าย ข้อมูลที่ได้ ... สิ่งที่อ่อน จะเสริม/พัฒนาอย่างไร ข้อมูลสะท้อนกลับมาที่ผู้บริหาร เพราะถ้าคนไม่ความสุข อาจผิดที่ผู้บริหารก็ได้
  - วิธีการ ... story telling
 • มอง KM ในเชิงจัดการ หรือเรียนรู้ ... เมื่อมอง learning จะกว้างใหญ่ไพศาล เพราะตราบใดที่เรามีชีวิต เราก็ต้อง learning
 • สิ่งที่น่าจะใช้วัด
  - ใช้แล้ว เกิดผลอะไร
    ... การฟัง
    ... กระบวนการเรียนรู้ - เกิดขึ้นหรือไม่ ไม่ได้แค่รับรู้ แต่เกิดการเรียนรู้ และนำไปใช้
    ... behavioral change - จากการสรุปบทเรียน การถอดบทเรียน กระบวนการที่เปลี่ยนไป และเกิดความรู้ใหม่หรือไม่
  - ครอบคลุมมิติ งาน คน องค์กร
  - องค์กรมีใช้หรือไม่ คุณเอื้อสนับสนุนไหม ผู้บริหารมีการสร้างบรรยากาศหรือไม่
  - เรื่องของ infrastructure เช่น internet, blog หรืออื่นๆ

ตกผลึก ... อ.หมอสมศักดิ์

 • IC Mapping
  ... คนเป็นตัวจักรสำคัญขององค์กร ผู้บริหาร ต้องรู้ ว่า อะไร อยู่ ตรงไหน
  ... เอาคนมาเชื่อมกับงาน ทำให้รู้ว่า คนไปยุ่งกับงานอะไรบ้าง
 • กรมฯ พยายามเชียร์
  ... อะไรจะวัด ก็ต้องวัด
  ... การวัดเพื่อการพัฒนา ไม่ต้องห่วง
 • ต้องเริ่มที่สัมมาทิษฐิ
  ... เพื่อเปรียบเทียบระหว่างองค์กร ไม่ให้เปรียบเทียบระหว่างคน
  ... เป้าหมาย เพื่อพัฒนาตนเอง
 • ผู้บริหารต้องเข้าใจ ... ถ้าการประเมิน ผู้บริหารไม่เกิดสัมมาทิษฐิ การประเมินก็ไม่เกิด
 • ทำอย่างไรให้เกิดการพัฒนาองค์กร
  ... ถ้าทำ KM ดี สิ่งที่จะเกิดแน่ๆ คือ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
  ... KM ดีดี กลายเป็นพฤติกรรมการทำงานเป็นปกติ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกระบวนการต่างๆ ถูก reinforce ทำให้ทุกอย่างดีขึ้น
  ... ทุกสิ่งที่ใส่เข้าไป เป็นเรื่องภายนอก ยกเว้น KM เป็นเรื่องภายใน
 • ข้อสรุปที่ได้
  ... ไม่ว่าจะประเมินมุมไหน มุมงาน องค์กร หรือคน สะท้อน "คน" หมด
  ... ข้อเสนอการประเมิน 4 ด้าน
      - attitude / behavioral change ... เช่น ใจเย็น ทำงานดีขึ้น เข้ากับคนอื่น/หน่วยงานอื่นได้ เวลาที่เราจัดวง ลปรร. ที่ดี ภาคีรู้สึกได้ว่าเราเคารพ เป็นสิ่งที่ทำให้เข้ากันได้ วัดได้ที่ตรงกลาง และภายนอก
      - work capacity ... achievement งานตามเป้าหมาย คนที่ทำงานแล้วสำเร็จ แปลว่า ต้องมีการเรียนรู้ (จริงครึ่งหนึ่ง เพราะว่า เรียนรู้จากตำราก็ได้ แต่ต้องมีการเรียนรู้จากการทำงานด้วย)
      - มีความสามารถแลกความรู้ ... หรือ externalization สามารถรวบรวมความรู้ และ share ได้
      - สุดท้ายคือ learning
  ... บางทีการประเมิน คือ หาคนนอก มา feed back เพื่อเกิดให้มีการดูตัวเอง อาจเกิดมุมมองใหม่ของคนทุกคน
 • ปรัชญาเบื้องหลัง tacit knowledge
  ... เป็นการสร้างความมีส่วนร่วมได้ดีมาก ภาคีให้ความร่วมมือดีมาก เพราะเราฟังเขามากขึ้น
  ... เบื้องหลังมากกว่าเทคนิค คือ การเคารพในคนอื่นในเรื่องความรู้ การเห็นคุณค่าของการทำงานของคนอื่น
  ... KM เป็นการเสริมการพัฒนาจิตวิญญาณ เห็นคนอื่นมีค่า
  ... กระบวนการ ลปรร. อย่างมีคุณภาพ ทำให้เกิดการจัดการความรู้ได้

ตกผลึก ... ผอ.ไกรวุฒิ

 • KM เป็นเครื่องมือพัฒนาสมรรถนะคน "คน" เป็นเป้าประสงค์ขององค์กร แต่การประเมินต้องชัด - การพัฒนาสมรรถนะให้ได้ตามที่เราต้องการ ไม่ใช่ตามสั่ง แต่หัวใจสำคัญอยู่ที่วิธีการ ทำอย่างไร
 • รายงานประจำปีที่มีคุณภาพ
  - หาภาพที่สะท้อน KM อย่างแท้จริง
  - ตอบผลลัพธ์ที่สำเร็จ คือ อะไร พัฒนาถึงไหน พัฒนาเครือข่ายอย่างไร
  - เท่ากับสรุปรายงานประจำปี ที่มีคุณภาพ
 • ถ้าจะวัด KM
  - เชิงปริมาณ ... สามารถสรุป what why how แสดงว่า สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
  - เกิดองค์ความรู้ ... สามารถเผยแพร่ และเป็นที่ยอมรับ
  - การขับเคลื่อนต้องไปพร้อมๆ กัน ระหว่างคน และหน่วยงานย่อย
  - เก่ง ... ความสำเร็จของหน่วยงาน
  - ดี ... การทำงานเป็นทีม
 • ข้อคิดการทำ KM
  - เพื่อจะได้มี benchmark ของการพัฒนา
  - การจัดการ คือ การเรียนรู้ ว่า เรามีจุดอ่อน

ตกผลึก ... คุณศรีวิภา

 • KM เป็นเครื่องมือ ให้คนเก่ง รักษาคนเก่ง
 • เราวัดมิติของการเป็นกัลยาณมิตร
 • KM จับต้องได้
  - คนได้เรียนรู้อะไร
  - และกลับไปทำอะไร
  - ใครก็ทำได้ ถ้าเราสะกดให้เขา deep listening ได้
 • สิ่งที่ต้องตาม คือ เขาไปใช้ทำอะไรต่อ
 • วง ลปรร. ทำให้เกิดมิติของการพัฒนาต่อเนื่อง ทำให้คนเห็นคุณค่า และพัฒนาต่อยอดการทำงาน
 • KM ต้องบวก กับ management / KM พัฒนางาน จะเกิดจากการวางแผนไปด้วย
 • สร้างเครื่องมือรายงานผล ที่สะท้อนได้หลายๆ อย่าง

ตกผลึก ... คุณสมพร ... เรามอง KM ในแง่การจัดการ

 • ความสำเร็จที่จับต้องได้ ต้อง balance การจัดการ
 • สิ่งที่เราให้น้ำหนัก คือ มิติของความสำเร็จที่มีคุณค่า เกิดมิติทางด้านจิตใจ คุณค่าที่เกิดจากการปฏิบัติ
 • งานภายใต้การนำร่อง เราต้องทำ เพื่อให้มีคำตอบ แรกๆ ใช้บทสรุป แนวทาง ที่นำมาซึ่งความรู้ขององค์กร ชี้แจงทำความเข้าใจกับทุกจุด เป้าหมายเพื่อพัฒนาชีวิตการทำงาน และผลงานที่มีคุณค่า กับสังคม กับองค์กร
 • การใช้เวที เชิดชูคนทำงาน
  - ฉายภาพชัดๆ ของการทำ KM
 • ทุกเครื่องมือมีคุณภาพ KM ไปช่วยเสริม
  - คนวิจัย ก็จะบอกได้ว่า ทำวิจัยได้ตรงไหน ... ทำให้มีความกว้าง และความลึกของความรู้ จาก tacit / explicit
  - CQI บางครั้งไปได้ด้วยคนๆ เดียว แต่บางครั้งขาดความร่วมมือร่วมใจ KM ไปช่วยผลัก

ตกผลึก ... คุณภัครพิน

 • การประมวลสรุปบทเรียน เขาไม่ได้เขียนแต่บทเรียน แต่ฉายให้เห็นคุณค่า บทเรียน ที่มากกว่าผลงาน เป็นการเสริมคุณค่าจากบทเรียน ... เราเน้นบทเรียนให้คนตระหนัก ว่า ทำแล้วได้อะไร เรียนรู้อะไร กลับไปใช้อะไร

ตกผลึก ... พญ.วรรณา

 • ไม่คิดว่า KM คือเครื่องพัฒนาคนอย่างเดียว แต่เพื่อยกระดับ คุณภาพงาน องค์กร
 • สำหรับองค์กร KM จับต้องได้ วัดความก้าวหน้าได้ - KM คือ impact

ตกผลึก ... คุณมณี

 • การทำงานด้วย KM เรายึดที่เป้าหมาย และหยิบใช้เครื่องมือ
 • ถ้ามองเรื่อง learning ก็เบา แต่ก็ต้อง balance เรื่องการจัดการ

ตกผลึก ... คุณหทัยรัตน์

 • KM เป็นแนวคิด ปรัชญา เทคนิค
 • ฝึกการมอง ... ให้เห็น ฝึกการฟัง ... ให้ได้ยิน
 • KM เป็นการเอื้อ เกื้อ ให้เกิดแนวคิดการทำงาน และให้คนเล็กๆ เห็นคุณค่างาน เห็นคุณค่าคน และเห็นคุณค่าองค์กร
 • คนดีขึ้น เก่งขึ้น เกิดจากอะไร
  - ทุกๆ การทำงาน คือ learning
  - ถ้าจับต้องได้ คงไม่ยาก ที่จะบอกว่า เกิดอะไรขึ้น
  - ต้องเกิดทั้งเชิงบริหารจัดการ และการเรียนรู้

ผลสรุปจากบันทึกนี้
นำมาเสนอ
เพื่อการตกผลึกทางความคิด
กันต่อๆ ไปนะคะ

 ความเห็น (16)
 • สวัสดีครับคุณหมอนนทลี เพื่อนร่วมทาง
 • เป็นการสรุปตกผลึกทางความคิดที่เยี่ยมยอดมากครับ
 • ชอบคำนี้ใน .....
 • ตกผลึก ... อ.ประพนธ์ที่ว่า คนทำงาน "มีการ ลปรร." หากมีข้อก็สุดยอดแล้ว...
 • ...........
 • ตกผลึก ... อ.หมอสมศักดิ์ เริ่มที่ "สัมมาทิฐฐิ" ทุกๆ คนต้องมีความเห็นที่ถูกต้อง และ
 • ย่อหน้านี้ ....ไม่ธรรมดา
 • "ปรัชญาเบื้องหลัง tacit knowledge
  ... เป็นการสร้างความมีส่วนร่วมได้ดีมาก ภาคีให้ความร่วมมือดีมาก เพราะเราฟังเขามากขึ้น
  ... เบื้องหลังมากกว่าเทคนิค คือ การเคารพในคนอื่นในเรื่องความรู้ การเห็นคุณค่าของการทำงานของคนอื่น
  ... KM เป็นการเสริมการพัฒนาจิตวิญญาณ เห็นคนอื่นมีค่า
  ... กระบวนการ ลปรร. อย่างมีคุณภาพ ทำให้เกิดการจัดการความรู้ได้"
 • ...........
 • ตกผลึก ... ผอ.ไกรวุฒิ
 • "การพัฒนาสมรรถนะให้ได้ตามที่เราต้องการ ไม่ใช่ตามสั่ง (ขอขยายความต่อว่า...เรียกว่าใจสั่งมาจึงจะยั่งยืนเพราะคำทำงาน มีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของ...) และ
 • "...การทำงานเป็นทีม" LO เกิดไม่ได้หากขาดประเด็นนี้
 • .........
 • ตกผลึก ... คุณเจ๊ศรีวิภา
 • "วง ลปรร. ทำให้เกิดมิติของการพัฒนาต่อเนื่อง ทำให้คนเห็นคุณค่า และพัฒนาต่อยอดการทำงาน" เช่นเดียวกับ ตกผลึก ... อ.ประพนธ์
 • ....
 • ตกผลึก ... คุณสมพร
 • "สิ่งที่เราให้น้ำหนัก คือ มิติของความสำเร็จที่มีคุณค่า เกิดมิติทางด้านจิตใจ คุณค่าที่เกิดจากการปฏิบัติ"
 • ....
 • ตกผลึก ... คุณภัครพิน " ทำแล้วได้อะไร เรียนรู้อะไร กลับไปใช้อะไร"
 • ตกผลึก ... พญ.วรรณา "KM จับต้องได้"
 • ตกผลึก ... คุณมณี " KM เรายึดที่เป้าหมาย และหยิบใช้เครื่องมือ"
 • ตกผลึก ... คุณหทัยรัตน์
 • " ฝึกการมอง ... ให้เห็น ฝึกการฟัง ... ให้ได้ยิน
 • KM เป็นการเอื้อ เกื้อ ให้เกิดแนวคิดการทำงาน และให้คนเล็กๆ เห็นคุณค่างาน เห็นคุณค่าคน และเห็นคุณค่าองค์กร"
 • ..........
 • ...มองให้เห็นว่าเป็นธรรมชาติ ที่ต้องเรียนรู้ ปรับตัว และพัฒนา
 • ให้ความสำคัญและคุณค่าแก่ทุกคน ให้ความเท่าเทียม เสมอภาค และให้โอกาส
 • ไม่ยึดติดเครื่องมือ.ฯลฯ
 • ....เริ่มต้นจากภายในจิตใจของคน..ตระหนักและมองไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกัน
 • ร่วมกัน "คิด  ทำ  เทียบ" หมุนวงเรียนรู้และพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
 • ....เมื่อนั้นงานก็จะเป็นผล..คนทำงานก็มีความสุข...
 • ลปรร.นะครับ อิอิ
 • ขอบคุณมากครับ
 • Ico32
 • สวัสดีค่ะ คุณสิงห์ป่าสัก ... คิดถึงจริงๆ
 • เป็นเรื่องจริง ที่ไม่น่าต้องพิสูจน์ว่า
 • เมื่อเราให้ความสำคัญกับใครก็ตาม ด้วยการฟัง อย่างเต็มใจ สนใจ และจริงใจ เมื่อนั้น จะเกิดการคุยต่อยอดอย่างไม่รู้จบ
 • เหนือกว่านั้น เมื่อมีวง ลปรร. ก็ต้องมีผู้ที่ชำนาญ มีทักษะนำการคุย และสกัดความรู้ที่ได้รับจากเรื่องที่คุย ออกมา ช่วยกันเผยแพร่ เพื่อที่จะร่วมกัน ลปรร. ต่อยอดต่อไป และต่อไป ... ท้ายที่สุด ก็คือ สังคมแห่งการเรียนรู้นั่นเอง
 • Ico32
 • ฮาโหล แล้วก๊ะหนุ่ยตกผลึกหรือยังคะ

สุดยอดของการบันทึกค่ะ

ขอบคุณมากๆๆนะคะ

 

 • Ico32
 • บันทึกจะดีได้ ก็ต้องขึ้นกับผู้อ่านด้วยละ ... ว่ารับได้แบบไหน
 • ขอบคุณนะคะ
 • หนูไม่ได้เป็นสารละลายอิ่มตัวนี่เอง หนูเลยตกผลึกไม่เป็นซักที
 • Ico32
 • หนูกบว่าไปเรื่อย
 • ตัวเองก็ออกจะช่างคิด ปานนั้น มีหรือจะไม่ตกผลึก ... ลองดูสิคะ

กลับมาอ่านอีกครั้ง

เลยขำ คนนี้  Ico32

เออ...เราก็ไม่ใช่สารละลายเลยตกผลึกไม่เป็น

จริงๆด้วยแฮะ  อิอิ

 • Ico32
 • หนูคนนี้ Ico32 ... เขาก็ว่าไปงั้นแหล่ะ
 • แต่ที่จริง เธอนั่นละ ... ใช่เลย
 • หนูเพิ่งเข้ามาดู เลยเพิ่งรู้ว่าคุณพี่เขี้ยว กับคุณหมอนนท์แอบเม้าท์ หนู
 • วันหลังต้องแอบตามมาดูบ่อยๆ ซะแล้ว ฮ่ะ ฮ่า
 • ไม่ได้แอบ นะ
 • เม้าท์ ต่อหน้าต่อตา ต่อ ชาวประชา ที่เข้ามาอ่านเลยละ
 • เขาเรียกว่า เปิดเผย อิอิ
 • อ่านแล้วก็คิดต่อได้เยอะแยะเชียวครับ
 • สำหรับผมแล้ว ทำไปเรียนรู้ไปแบบนี้ อ่านๆ เขียนๆ
 • ดูว่าเป็นประโยชน์กับใครไหม
 • รวมสิ่งดีๆ ไว้ นำมาทำหนังสือบ้าง โพสต์ลงเว็ป  (บางทีก็ไม่มีคนอ่านหรอก)
 • ถ้าใครซักคนอ่านเจอ เห็นว่าเป็นประโยชน์ ใช้ได้ดีจริง นำไปใช้ได้ ก็คุ้มแล้ว
 • เขียนอะไรลงไปนี้....
 • ลุงเสิด ๐ Uncle Sert
 • คิดถึงจังเลย ...
 • ฝีมือลุงเสิด ถ้าได้ลงมือทำอะไรก็ตามแล้ว ยกนิ้วให้เลยละ ... เชื่อมั่นจ้า
 • Ico48
 • สวัสดีตอนบ่ายจ้า พ่อลูกชาย
 • ขอบคุณมากสำหรับ สาระการถอดบทเรียน จะต้องเอาไปอ่านดูจ้ะ ... แล้วจะนำประเด็นมาคุยกันต่อนะ
 • และกำลังเสนอหมอย้งว่า ให้ อ.ขจิต สอนภาษาอังกฤษ ให้เด็กๆ เรื่องฟัน และหน้าที่ของฟันดีไหมอยู่ค่ะ
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี