ความเห็น


 • สวัสดีครับคุณหมอนนทลี เพื่อนร่วมทาง
 • เป็นการสรุปตกผลึกทางความคิดที่เยี่ยมยอดมากครับ
 • ชอบคำนี้ใน .....
 • ตกผลึก ... อ.ประพนธ์ที่ว่า คนทำงาน "มีการ ลปรร." หากมีข้อก็สุดยอดแล้ว...
 • ...........
 • ตกผลึก ... อ.หมอสมศักดิ์ เริ่มที่ "สัมมาทิฐฐิ" ทุกๆ คนต้องมีความเห็นที่ถูกต้อง และ
 • ย่อหน้านี้ ....ไม่ธรรมดา
 • "ปรัชญาเบื้องหลัง tacit knowledge
  ... เป็นการสร้างความมีส่วนร่วมได้ดีมาก ภาคีให้ความร่วมมือดีมาก เพราะเราฟังเขามากขึ้น
  ... เบื้องหลังมากกว่าเทคนิค คือ การเคารพในคนอื่นในเรื่องความรู้ การเห็นคุณค่าของการทำงานของคนอื่น
  ... KM เป็นการเสริมการพัฒนาจิตวิญญาณ เห็นคนอื่นมีค่า
  ... กระบวนการ ลปรร. อย่างมีคุณภาพ ทำให้เกิดการจัดการความรู้ได้"
 • ...........
 • ตกผลึก ... ผอ.ไกรวุฒิ
 • "การพัฒนาสมรรถนะให้ได้ตามที่เราต้องการ ไม่ใช่ตามสั่ง (ขอขยายความต่อว่า...เรียกว่าใจสั่งมาจึงจะยั่งยืนเพราะคำทำงาน มีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของ...) และ
 • "...การทำงานเป็นทีม" LO เกิดไม่ได้หากขาดประเด็นนี้
 • .........
 • ตกผลึก ... คุณเจ๊ศรีวิภา
 • "วง ลปรร. ทำให้เกิดมิติของการพัฒนาต่อเนื่อง ทำให้คนเห็นคุณค่า และพัฒนาต่อยอดการทำงาน" เช่นเดียวกับ ตกผลึก ... อ.ประพนธ์
 • ....
 • ตกผลึก ... คุณสมพร
 • "สิ่งที่เราให้น้ำหนัก คือ มิติของความสำเร็จที่มีคุณค่า เกิดมิติทางด้านจิตใจ คุณค่าที่เกิดจากการปฏิบัติ"
 • ....
 • ตกผลึก ... คุณภัครพิน " ทำแล้วได้อะไร เรียนรู้อะไร กลับไปใช้อะไร"
 • ตกผลึก ... พญ.วรรณา "KM จับต้องได้"
 • ตกผลึก ... คุณมณี " KM เรายึดที่เป้าหมาย และหยิบใช้เครื่องมือ"
 • ตกผลึก ... คุณหทัยรัตน์
 • " ฝึกการมอง ... ให้เห็น ฝึกการฟัง ... ให้ได้ยิน
 • KM เป็นการเอื้อ เกื้อ ให้เกิดแนวคิดการทำงาน และให้คนเล็กๆ เห็นคุณค่างาน เห็นคุณค่าคน และเห็นคุณค่าองค์กร"
 • ..........
 • ...มองให้เห็นว่าเป็นธรรมชาติ ที่ต้องเรียนรู้ ปรับตัว และพัฒนา
 • ให้ความสำคัญและคุณค่าแก่ทุกคน ให้ความเท่าเทียม เสมอภาค และให้โอกาส
 • ไม่ยึดติดเครื่องมือ.ฯลฯ
 • ....เริ่มต้นจากภายในจิตใจของคน..ตระหนักและมองไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกัน
 • ร่วมกัน "คิด  ทำ  เทียบ" หมุนวงเรียนรู้และพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
 • ....เมื่อนั้นงานก็จะเป็นผล..คนทำงานก็มีความสุข...
 • ลปรร.นะครับ อิอิ
 • ขอบคุณมากครับ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี