วันนี้ 27 กรกฏาคม 2549 สำนักงานวิชาการและบริการชุมชน วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดให้มีการประกวดการท่องจำอัลกุรอาน ณ วิทยาลัยอิสลามศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันท่องจำอัลกุรอานในรายการ Dubai International Holy Quran Award ครั้งที่ 10 ณ เมืองดูไป ประเทศสหรัฐอาหรับอีมีเรต โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 45 คน โดยผู้ที่ชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรต