มหาสมุทรก็เปรียบเสมือนความรู้ ไม่ว่าใครก็ตามที่ตักตวงเอาความรู้ความรู้นั้นจะไม่หมดหายไป ถ้าความรู้ที่เราได้รับและมาแลกเปลี่ยนความรู้กัน ความรู้เหล่านั้นก็จะยิ่งขยายเพิ่มมากขึ้นจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง ม.รามคำแหง ที่ว่า แปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง มองเห็นได้ชัดมากเลย จากแสงเทียนหนึ่งดวง สองดวง สามดวง ความรู้ที่ได้จากรามคำแหงตอนนี้มีเป็นแสนๆ คนไปแล้วในประเทศไทย ความรู้เปรียบเสมือนมหาสมุทรที่ใครๆ ก็สามารถตักตวงเอาผลประโยชน์มันได้ไม่มีวันหมดสิ้น หรือนำทะเลจะเปรียบเสมือนน้ำหมึก และเอาต้นไม้ทุกต้นที่มีอยู่บนโลกนี้มาทำปากกา น้ำหมึกทะเลก็จะไม่มีวันแห้ง เปรียบเสมือนความรู้ที่ไม่มีวันหมดสิ้นจากโลกนี้ไม่ว่าทุกคนที่เกิดมาจะเรียนรู้ตั้งแต่เกิดไปจนถึงวันตายก็ตาม