โครงการ Site Visit ที่ผ่านมา นั้นดีนะครับ เพราะได้ดูจากรายงาน Site Visit Report ที่ส่งมาโดยสำนักประกันคุณภาพ ซึ่งผมก็เข้าร่วมด้วยนะครับ แต่สิ่งที่เห็นคือบุคลากรยังให้ความร่วมมือน้อยในบางกระบวนการครับ เนื่องจากโครงการนี้ใช้งบประมาณพอสมควร จึงขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกท่านครับ หากมีโครงการ Site Visit ในครั้งต่อๆไปขอเชิญลองเข้าร่วมนะครับ แล้วคุณอาจได้รับการจุดประกายความคิดในการพัฒนางานรูปแบบใหม่ๆก็ได้นะครับ ขอบคุฯครับ บาย