จะทำอะไรร่วมกันให้มีประโยชน์สูงสุดในคันคูใหญ่

เกษตรกรมีงานทำตลอดปีและมีอาหารปลอดสารเคมี ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ครอบครัวอบอุ่นและมีความสุข

        จากการรายงานการประชมเรือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสาน ครั้งที่ 6 /2549  เรื่อง "คันคูใหญ่"

  จะทำอะไรร่วมกันให้มีประโยชน์สูงสุดในคันคูใหญ่ โดยกลุ่มที่ 3 เสนอว่า

         ขั้นการเตรียมการ

                 มีการปรึกษาและร่วมกันวางแผนผังของคันคูใหญ่ว่าจะทำอะไรที่ไหน เมื่อไหร่ และอย่างไร จุดไหนทำถนน จุดไหนควรทำที่พักอาศัย และเลี้ยงสัตว์

          ขั้นการดำเนินการ

                 เมื่อมีการวางแผนแล้วก็เป็นการดำเนินงาน ว่าจะใช้กำลังคนในครอบครัว หรือจะจ้างเครื่องจักรมาช่วย จากนั้นก็ดำเนินการเรื่องปุ๋ยคอก  ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ การปลูกพืชบำรุงดินให้ดินมีสภาพที่ดีขึ้น

                  จากนั้นก็ดำเนินการออมน้ำ การจัดการน้ำว่าหานำมาจากไหน จะเจาะบาดาล หรือจะสูบน้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติมาใช้ รวมทั้งจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยความประหยัดสูงสุด

                    เมื่อมีการจัดการน้ำและทำให้ผืนดินที่อุดมสมบูรณ์พอที่จะปลูกพืชได้แล้ว ก็นำกล้าของผัก ผลไม้ สมุนไพร และไม้ใช้สอย รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ ตามที่แผนผังตนเองทำใว้ ทำจากง่านไปหายาก

                     และที่สำคัญจะต้องมีการดูแลเอาใจใส่อย่างมากทำให้เกษตรกรมีงานทำตลอดปีและมีอาหารปลอดสารเคมี ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ครอบครัวอบอุ่นและมีความสุข 

   จะมีวิธีอย่างไรบ้างให้เกิดคันคูใหญ่

        กลุ่มที่ 4 นำเสนอว่าถ้าจะให้เกิดคันคูใหญ่  ทำได้โดยการวางแผนพึ่งตนเองก่อนโดยอาศัยแรงงานในครอบครัว พึ่งพากันเองในกลุ่ม โดยการลงแรงหมุนเวียนกันเอง  สร้างกองทุนหมุนเวียนในกลุ่ม  มีการจ้างรถปรับสภาพพื้นที่ หรือจะเอาดินจากที่อื่นมาถมเพื่อให้เกิดคันคูใหญ่

                  

                   

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบการปลูกพืชบนคันนา

คำสำคัญ (Tags)#หลักสูตร#ปริญญาเอก#พัฒนบูรณาการศาสตร์#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี#ปริญญาเอกโท

หมายเลขบันทึก: 41142, เขียน: 27 Jul 2006 @ 15:05 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

...ขอสนับสนุนในเรื่องของแผนพึ่งตนเอง...เพราะคำว่าพึ่งตนเองมันจะเริ่มตั้งแต่ตนเองสู้ครอบครัวและไปสู่สังคมชุมชนต่อไป....ชาวบ้านเขาคิดดีมากครับการใช้แรงงานในครอบครัว  การพึ่งพากันเองในกลุ่ม... โดยการลงแรงหมุนเวียนกันเอง...สร้างกองทุนหมุนเวียนในกลุ่ม...  เพราะสิ่งเหล่าน้ีถ้าทำได้แล้วสุดยอด...มันเป็นภูมิปัญญาในการที่ชาวบ้านจะมีโอกาส พูดคุยแลกเปลี่ี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ก่อให้เกิดความรัก สามัคคี มีความเอื้ออาธร การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  สุดท้าย...เพื่อนำไปสู่เป้าหมายร่วมกันนะครับ...อย่าช้าสิ  ททท  เลย....จะเป็นกำลังใจให้นะครับ เอ้า...สู้ ๆ

อื่ม......

หลังจากที่อ่านบันทึกของพิไลมาสักระยะ

ครูเห็นว่าพิไลมีความมุ่งมั่นและความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านคันคูใหญ่มาก ๆ

แต่ครูขอฝากโจทย์เล็ก ๆ สักนิดนึงให้พิไลคิดต่อหน่อยนะว่า

ถ้าพิไลทำเรื่องคันคูใหญ่จนสัมฤทธิ์ผล สมมติว่าทำได้เต็ม ๆ เลย หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ สิ่งที่สัมฤทธิ์ผลนั้น จะทำให้ชุมชนแก้ปัญหาสิ่งต่าง ๆ ได้ทั้งหมดหรือไม่

และถ้าไม่พิไลจะทำอย่างไรต่อ........

 ขอขอบคุณ คุณสำราญ  มากนะค่ะที่เป็นกำลังใจให้เสมอ เดือนกันยายนไลจะลงพื้นที่ศึกษาจริงแล้วค่ะ และจะได้รู้ถึงคำว่า ททท อย่างลึกซึ้งแน่นอน

ขอบคุณค่ะ

ไล 

 

 ขอบคุณอาจารย์ ปภังกร มากค่ะที่ตั้งคำถามให้ได้คิด

คำถามนี้เป็นแนวทางแนะนำที่ดีมากค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ไล