ปกติ เวลาไปเยี่ยมคนป่วย คนไปเยี่ยมจะนำสิ่งของไปเยี่ยมคนป่วย
ในหลวง (คนป่วย) ทรงพระประชวร พสกนิกร (ผู้มาเยี่ยม) นำสิ่งของไปถวาย
แต่ในหลวง ยังพระราชทานอาหารให้ผู้มาเยี่ยมทุกคน ด้วยความห่วงใย

ปกติ คนไปเยี่ยมคนป่วย จะแสดงความห่วงใยคนป่วย อยากให้หายเร็วๆ
แต่ในหลวง (คนป่วย) ได้แสดงความห่วงใย ผู้ที่มาเยี่ยมด้วย
(แสดงความห่วงใยทั้งสองฝ่าย)

ปรากฏการณ์พิเศษเช่นนี้ มีที่เมืองไทยเท่านั้น
Long live the king
ขอจงทรงพระเจริญ และขอให้ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว