ลูกจ้างหน่วยราชการเฮ คลังเจียดเงินจ่ายโบนัส

  ติดต่อ

  ลูกจ้างหน่วยราชการเฮ คลังเจียดเงินจ่ายโบนัส  
นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบระเบียบ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสข้าราชการแล้ว แต่ต้องรอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามในระเบียบดังกล่าว ซึ่งหากการลงนามเสร็จสิ้นทางกรมบัญชีกลางจะดำเนินการโอนเงินให้แก่ส่วนราชการทางระบบ GFMIS ในทันที       ซึ่งขณะนี้กรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบข้อมูลเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหารที่ส่วนราชการแจ้งมา มีประมาณ     90 กว่าหน่วยงาน และได้ตรวจสอบข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการระบบพัฒนาข้าราชการ ( กพร.) แล้ว พบว่า ตรงกันทั้ง 73 หน่วยงาน ซึ่งสามารถโอนเงินได้ภายใน 3 วันทำการ และส่วนราชการสามารถจ่ายเงินให้แก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำได้ทันที   ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้มีการประชุมผู้บริหารระดับสูงและเห็นว่าลูกจ้างชั่วคราว พนักงานในส่วนงานราชการที่ไม่มีสิทธิรับเงินโบนัสตามระเบียบนั้น กรมบัญชีกลางจะแบ่งเงินโบนัส ในส่วนของเงินเพิ่มพิเศษผู้บริหารให้แก่ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานข้าราชการ   "ที่ประชุมเห็นว่ามีบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่กรมเห็นว่าเป็นกำลังสำคัญคือ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการที่ไม่มีสิทธิได้รับโบนัส   ดังนั้น จึงจะแบ่งเงินโบนัสในส่วนของเงินเพิ่มพิเศษ ผู้บริหารให้แก่ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานด้วย เท่ากับว่าบุคลากรของกรมบัญชีกลางจะได้รับเงินโบนัสกันทุกคน" นายบุญศักดิ์กล่าว

แนวหน้า   มติชน    27  ก.ค.  49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

หมายเลขบันทึก: 41109, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-22 07:33:27+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #โบนัสข้าราชการ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)