ค่ายเด็กรักษ์ฟัน ค่ายส่งเสริมเยาวชนเพื่อสุขภาพ

^y^
ค่ายเด็กรักษ์ฟัน ค่ายส่งเสริมเยาวชนเพื่อสุขภาพ

     กิจกรรมค่ายเด็กรักษ์ฟัน เป็นกิจกรรมค่ายเยาวชนสุขภาพ ที่เริ่มต้นดำเนินการตั้งแต่ปี 2546 จนถึง ปี 2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการจัดกิจกรรมอบรมผู้นำนักเรียนในลักษณะค่ายสุขภาพร่วมกันเรียนรู้ พัฒนาทักษะงานสร้างเสริมสุขภาพ และการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพโรงเรียน ภายใต้การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทันตกรรมโรงเรียนสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 โดยความรับผิดชอบของภาควิชาทันตกรรมชุมชน ซึ่งผลการดำเนินงานในค่ายเด็กรักษ์ฟัน ทั้ง 3 ครั้งที่ผ่านมานั้น พบว่า นักเรียน ได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ การทำงานร่วมกันเป็นทีม เกิดทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ และนำความรู้มาเพื่อเป็นผู้ช่วยครูอนามัยในการดำเนินโครงการในโรงเรียนต่อไปได้ และในกลุ่มนักศึกษาทันตแพทย์ พบว่าได้รับความรู้และทักษะในการดำเนินโครงการโดยใช้กลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพ ฝึกการทำงานร่วมกันกับชุมชน ในฐานะผู้กระตุ้นและสนับสนุน อันจะเป็นต้นแบบสำคัญในการทำงานเสริมสร้างสุขภาพในชุมชน ดังนั้น เพื่อให้เกิดพัฒนาการที่ต่อเนื่อง ทางภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงกำหนดให้จัดกิจกรรมค่ายเด็กรักษ์ฟัน รุ่นที่ 4 ตอน เด็กไทยทำได้ ขึ้น ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2549 ณ ค่ายสีหราชเดโชชัย จังหวัดขอนแก่น จึงใคร่ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ตามวันและสถานที่ ที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ร่วมกิจกรรมดีๆ กันเถอะ

คำสำคัญ (Tags)#กิจกรรมดีปี2006

หมายเลขบันทึก: 41113, เขียน: 27 Jul 2006 @ 14:00 (), แก้ไข: 22 Mar 2012 @ 16:10 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)