ทำความรู้จัก... อำเภอกะเปอร์

อำเภอกะเปอร์มี 5 ตำบล

เรามาทำความรู้จักอำเภอกะเปอร์กันเป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะคะ...

อำเภอกะเปอร์ ประกอบด้วย 5 ตำบล ดังนี้

  • ตำบลม่วงกลวง (ในสมัยก่อนมีชาวบ้านจากจังหวัดภูเก็ตอพยพหนีสงครามมาทางเรือ โดยมาขึ้นบกแถวกะเปอร์ และได้เดินเท้าไปเพื่อหาที่ทำกินใหม่บริเวณต้นไม้ใหญ่ เป็นต้นมะม่วงลำต้นกลวง เมื่อเห็นว่าเป็นสถานที่เหมาะสม จึงได้ตั้งหลักแหล่งขึ้นภายหลังมีพรรคพวกมาอยู่เพิ่มมากขึ้น เรียกว่า บ้านม่วงกลวง มาจนทุกวันนี้) รายละเอียดเพิ่มเติม

 

  • ตำบลกะเปอร์ (เดิมกะเปอร์เมื่อประมาณร้อยกว่าปีมาแล้ว มีราษฎรจำนวนหนึ่งอพยพมาจากเกาะในแถบอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต เข้ามาหักล้างถางพงทำไร่ ทำสวนและทำแร่ โดยมีครอบครัวหนึ่งซึ่งเป็นครอบครัวแรกที่เข้ามา มีหัวหน้าครอบครัวซึ่งเป็นหญิงหม้ายชื่อ นาง (กะ) เปอร์ เป็นคนเชื้อสายมาเลเซีย จึงสันนิฐานได้ว่าชื่อตำบล อำเภอและหมู่บ้าน ตลอดจนลำคลองคงใช้ชื่อของหญิงหม้ายผู้นี้ ตั้งเป็นชื่อของสถานที่ดังกล่าวข้างต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งไม่ปรากฎหลักฐานอ้างอิง เพียงแต่มีผู้เล่าสืบทอดกันมา) รายละเอียดเพิ่มเติม 

 

  • ตำบลเชี่ยวเหลียง (เนื่องจากสมัยก่อนยังไม่มีถนน การคมนาคมต้องใช้เรือในการสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านกับอำเภอ โดยใช้คลองกะเปอร์เป็นเส้นทางสัญจร ซึ่งมีน้ำลึกมาก มีโค้งน้ำไหลเชี่ยวและแรงมาก จึงเรียกว่าเชี่ยวหลาก และบริเวณนั้นมีต้นเหลียงอยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับช่วงหลังน้ำไม่เชี่ยวแล้ว ชาวบ้านจึงเรียกชื่อใหม่ว่า "เชี่ยวเหลียง" มาจนถึงปัจจุบันนี้) รายละเอียดเพิ่มเติม

 

  • ตำบลบ้านนา (ตำบลบ้านนา เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกะเปอร์ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านนา หมู่ 2 บ้านกลาง หมู่ 3 บ้านทองหลาง หมู่ 4 บ้านแพรกซ้าย หมู่ 5 บ้านแพรกขวา) รายละเอียดเพิ่มเติม

 

  • ตำบลบางหิน (ตำบลบางหิน เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกะเปอร์ ประกอบไปด้วย 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านชาคลี หมู่ 2 บ้านบางหิน หมู่ 3 บ้านตะเคียนงาม หมู่ 4 บ้านวังกุ่ม หมู่ 5 บ้านคลองทราย) รายละเอียดเพิ่มเติม 

 มีเรื่องราวดีๆ จะมาเล่าสู่กันอ่านอีกนะคะ

                                                 อรุฎา  นาคฤทธิ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า_เรื่องราวของอรุฎาความเห็น (1)

อำนวย สุดสวาสดิ์
IP: xxx.155.94.129
เขียนเมื่อ 
  • มีเรื่องราวดีๆ จากการทำงานมาเล่าสู่กันอ่านด้วยนะครับ
  • เป็นหนึ่งกำลังใจในสังคมอุดมปัญญาแห่งนี้ด้วยความอบอุ่นและมิตรภาพ