เด็กชายสมปอง สินสุวรรณ : บุตรของมารดาไทย แต่ไปเกิดพม่า จึงยังไร้สัญชาติ

“มะน้อยใจมาก เคยไปขอเพิ่มชื่อลูกที่อำเภอ เขาก็หาว่ามะเอาลูกพม่ามาสวม ลูกพม่าที่ไหน ลูกมะน่ะ คนไทยทั้งเพ้”
เด็กชายสมปอง สินสุวรรณ   :  บุตรของมารดาไทย แต่ไปเกิดพม่า จึงยังไร้สัญชาติ [1]

                เด็กชายสมปอง เกิดเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๙ ที่บ้านแมะปูเต  อำเภอเกาะสอง จังหวัดมะริด ในแผ่นดินประเทศพม่า โดยภายหลังจากลืมตาดูโลกได้ไม่ถึงปี มารดา คือนางทม สินสุวรรณ ซึ่งเป็นคนสัญชาติไทย ก็ได้พาสมปองกลับมาอยู่ประเทศไทย จนถึงปัจจุบัน

 

                นางทม สินสุวรรณ มารดาของสมปอง เป็นคนสัญชาติไทย เกิดที่อำเภอละอุ่น จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๐๒ ได้เรียนหนังสือจนจบชั้นป.๒ ที่โรงเรียนบ้านยายไทย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จนเมื่ออายุประมาณ ๑๒ ปี บิดามารดาของนางทม ได้แยกทางกัน ญาติของบิดาที่อยู่จังหวัดมะริด ประเทศพม่า จึงได้รับนางทมไปอุปการะ จนกระทั่งมีครอบครัวและลูก ๖ คน[2]  ก่อนจะย้ายกลับมาอยู่บ้านเกิดเมืองนอนที่ประเทศไทย และต่อมามารดาของนางทม คือนางจ้วน สินสุวรรณ ซึ่งมีสัญชาติไทย ได้ดำเนินการขอเพิ่มชื่อนางทมเข้าในทะเบียนบ้านของตน ที่อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร นางทมจึงได้ถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก เมื่ออายุ ๔๕ ปี

 

                บิดาของสมปอง ชื่อนายอาหมาด ภักดี ปัจจุบันเสียช ีวิตแล้ว โดยที่ยังไม่เคยมีชื่อในทะเบียนราษฎรใดของประเทศไทย

                 ปัจจุบันสมปอง อาศัยอยู่กับมารดาและบิดาบุญธรรม ที่หมู่บ้านห้วยปลิง ซอยยางคด ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยช่วยงานมารดาซึ่งมีอาชีพหาหอย หาปลาขายได้บ้างเล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้มีเงินมาจุนเจือครอบครัว และส่งให้สมปองได้เรียนหนังสือต่อ จากวันนี้ที่กำลังเรียนชั้น ป.๓ โรงเรียนบ้านนกงาง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง คงอีกหลายปีกว่าจะเรียนจบและได้เป็นตำรวจหลวงสมดังความใฝ่ฝัน  


 


[1] กรณีศึกษาผู้มีปัญหาสถานะบุคคล  โดยเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย แต่ยังไม่ได้รับการยอมรับ  ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยเพื่อสำรวจสถานการณ์ และศึกษาความเป็นไปได้ ในการขจัดปัญหาการจดทะเบียนการเกิด  และปัญหาสถานะบุคคลของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ  
[2] คือ (๑) นายอูเสน สินสุวรรณ เกิดเมื่อ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๑  (๒) นายอาสัน สินสุวรรณ เกิดเมื่อ ๒๐ มีนาคม ๒๕๒๘ (๓) นางข่อดีย๊ะ สินสุวรรณ เกิดเมื่อ ๕ มิถุนายน ๒๕๒๙ (๔) นายกอด สินสุวรรณ เกิดเมื่อ ๒๐ เมษายน ๒๕๓๒ (๕) นางสาวอามีน๊ะ สินสุวรรณ เกิดเมื่อ ๑๐ มกราคม ๒๕๓๔ (๖) เด็กชายสมปอง สินสุวรรณ เกิดเมื่อ ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิจัยคนไร้สัญชาติในสึนามิ 2549ความเห็น (0)