ขอช่วยเสนอความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหาการจดทะเบียนการเกิดแก่"ลูกคนไร้รัฐไร้สัญชาติ"_เด็กชายกรการ (๑)

“ตอนลูกผมเกิด ไปขอให้ผู้ใหญ่มารับรองให้ พอเขารู้ว่าเป็นไทยพลัดถิ่นก็บอกว่า ไม่มีบัตรแจ้งเกิดไม่ได้ ถ้าออกให้เดี๋ยวจะยุ่ง ผู้ใหญ่เลยได้แค่รับรู้ว่ามีลูกผมเกิดที่บ้าน”
  

เด็กชายกรการ เจริญฤทธิ์ :  เด็กไร้รัฐที่เกิดในไทย จากบิดาและมารดาไร้รัฐไร้สัญชาติ [1]

                   กรการ เกิดเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘ ที่บ้านหินช้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยมีหมอตำแยประจำหมู่บ้าน ซึ่งมีใบอนุญาตจากสาธารณสุข เป็นผู้ทำคลอดให้ แต่เนื่องจากมารดาของกรการ ไม่ได้ฝากครรภ์ที่สถานีอนามัย หมอตำแยจึงไม่สามารถเซ็นชื่อรับรองเป็นผู้ทำคลอดในหนังสือรับรองการเกิดให้ได้เหมือน เด็กชายสุธารักษ์ เจริญพร เพื่อนบ้าน ที่เพิ่งเกิดเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ ดังนั้น กรการจึงไม่มีเอกสารใดเลย ที่จะเป็นหลักฐานยืนยันว่าเกิดในประเทศไทย ปัจจุบัน กรการจึงมีเพียงเอกสารชิ้นเดียวคือ แบบ ๘๙/๑ หรือ ใบตอบรับการสำรวจเพื่อจัดทำทะเบียนสำรวจบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ที่ทางสำนักทะเบียนอำเภอเมืองระนอง สำรวจให้พร้อมกับบิดาและมารดาไปเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๙
 

                บิดาของกรการ ชื่อ นายกาหรีม เจริญฤทธิ์ เกิดที่บ้านกำพวน ตำบลกำพวน กิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๑๘ แต่ไม่มีเอกสารการเกิด และที่ผ่านมานายกาหรีมไม่เคยได้รับการสำรวจบัตรชนกลุ่มน้อยใดๆ พร้อมกับบิดาและมารดาเลย  ทั้งที่ปัจจุบันบิดา คือนายหมาด เจริญฤทธิ์ เพิ่งได้รับสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ และมารดา คือนางฮารีด๊ะ วิชัย ถือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว และใบสำคัญถิ่นที่อยู่  เนื่องจากบิดาเล่าให้ฟังว่าในขณะนั้นนายกาหรีมยังเป็นเด็ก เจ้าหน้าที่จึงบอกว่ายังไม่ต้องสำรวจ ให้รอก่อน อย่างไรก็ตาม เด็กชายกาหรีมยังได้เรียนหนังสือจนจบชั้น ป.๔ จากโรงเรียนบ้านหินช้าง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง อันเป็นที่อยู่อาศัยในปัจจุบันของทั้งครอบครัว แต่ก็ไม่ได้รับวุฒิการศึกษา

 

                มารดาของกรการ ชื่อนางมีน๊ะ เจริญฤทธิ์ เป็นคนไทยพลัดถิ่น เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๑ ที่อำเภอเกาะสอง ประเทศพม่า  แต่ไม่เคยมีบัตรประชาชนของประเทศพม่า

                 เด็กชายกรการ  จึงยังคงเป็นเด็กไร้รัฐ เช่นเดียวกับบิดาและมารดา อยู่จนถึงปัจจุบัน


[1] กรณีศึกษาผู้มีปัญหาสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน  ด้านการจดทะเบียนการเกิด โดยมีบิดาและมารดาเป็นคนไร้รัฐที่ไม่มีเอกสารใดๆภายใต้โครงการศึกษาวิจัยเพื่อสำรวจสถานการณ์ และศึกษาความเป็นไปได้ ในการขจัดปัญหาการจดทะเบียนการเกิด  และปัญหาสถานะบุคคลของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ 

          

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิจัยคนไร้สัญชาติในสึนามิ 2549ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ต้องคะ

อ่านตามข้อเท็จจริงในส่วนของเกริกฤทธิ์ของนายหมาด เจริญฤทธิ์ นั้น น่าจะเป็นคนสัญชาติไทยโดยการเกิดนะคะ

ดังนั้น แม้ต่อมาจะไปรับสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ก็ไม่ทำให้เสียสิทธิในสัญชาติไทยโดยการเกิด

ภาระกิจของเราก็คือ การพิสูจน์ให้ได้ว่า หมาดมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ซึ่งน่าจะเป็นไปภายใต้ พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.๒๔๕๖

ซึ่งถ้าเราทำสำเร็จ ก็ไม่มีปัญหาที่จะสืบต่อไปว่า เกริกฤท์มีสัญชาติไทย

และในชั้นนี้ ก็จะไม่มีปัญหามากนักที่จะสืบว่า กรการมีสัญชาติไทยโดยการเกิด

ที่น่าสนใจกับการสืบค้นตรงนี้ จะทำให้เรามีตัวอย่างของคนจากมะริดที่ไม่เสียสัญชาติไทย และมีการแปลงสัญชาติเป็นไทยให้แก่คนที่มีสัญชาติไทยอยู่แล้ว คงต้องระดมนักคิดมาช่วยกันมากทีเดียว

อยากให้ประชุมเรื่องนี้ ก่อนที่พี่ต๋อยจะไปออสเตรเลีย เพราะพี่ต๋อยจะรู้เรื่องนี้มากทีเดียว