เด็กชายกรการ เจริญฤทธิ์ :  เด็กไร้รัฐที่เกิดในไทย จากบิดาและมารดาไร้รัฐไร้สัญชาติ [1]

                   กรการ เกิดเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘ ที่บ้านหินช้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยมีหมอตำแยประจำหมู่บ้าน ซึ่งมีใบอนุญาตจากสาธารณสุข เป็นผู้ทำคลอดให้ แต่เนื่องจากมารดาของกรการ ไม่ได้ฝากครรภ์ที่สถานีอนามัย หมอตำแยจึงไม่สามารถเซ็นชื่อรับรองเป็นผู้ทำคลอดในหนังสือรับรองการเกิดให้ได้เหมือน เด็กชายสุธารักษ์ เจริญพร เพื่อนบ้าน ที่เพิ่งเกิดเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ ดังนั้น กรการจึงไม่มีเอกสารใดเลย ที่จะเป็นหลักฐานยืนยันว่าเกิดในประเทศไทย ปัจจุบัน กรการจึงมีเพียงเอกสารชิ้นเดียวคือ แบบ ๘๙/๑ หรือ ใบตอบรับการสำรวจเพื่อจัดทำทะเบียนสำรวจบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ที่ทางสำนักทะเบียนอำเภอเมืองระนอง สำรวจให้พร้อมกับบิดาและมารดาไปเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๙
 

                บิดาของกรการ ชื่อ นายกาหรีม เจริญฤทธิ์ เกิดที่บ้านกำพวน ตำบลกำพวน กิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๑๘ แต่ไม่มีเอกสารการเกิด และที่ผ่านมานายกาหรีมไม่เคยได้รับการสำรวจบัตรชนกลุ่มน้อยใดๆ พร้อมกับบิดาและมารดาเลย  ทั้งที่ปัจจุบันบิดา คือนายหมาด เจริญฤทธิ์ เพิ่งได้รับสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ และมารดา คือนางฮารีด๊ะ วิชัย ถือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว และใบสำคัญถิ่นที่อยู่  เนื่องจากบิดาเล่าให้ฟังว่าในขณะนั้นนายกาหรีมยังเป็นเด็ก เจ้าหน้าที่จึงบอกว่ายังไม่ต้องสำรวจ ให้รอก่อน อย่างไรก็ตาม เด็กชายกาหรีมยังได้เรียนหนังสือจนจบชั้น ป.๔ จากโรงเรียนบ้านหินช้าง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง อันเป็นที่อยู่อาศัยในปัจจุบันของทั้งครอบครัว แต่ก็ไม่ได้รับวุฒิการศึกษา

 

                มารดาของกรการ ชื่อนางมีน๊ะ เจริญฤทธิ์ เป็นคนไทยพลัดถิ่น เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๑ ที่อำเภอเกาะสอง ประเทศพม่า  แต่ไม่เคยมีบัตรประชาชนของประเทศพม่า

                 เด็กชายกรการ  จึงยังคงเป็นเด็กไร้รัฐ เช่นเดียวกับบิดาและมารดา อยู่จนถึงปัจจุบัน


[1] กรณีศึกษาผู้มีปัญหาสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน  ด้านการจดทะเบียนการเกิด โดยมีบิดาและมารดาเป็นคนไร้รัฐที่ไม่มีเอกสารใดๆภายใต้โครงการศึกษาวิจัยเพื่อสำรวจสถานการณ์ และศึกษาความเป็นไปได้ ในการขจัดปัญหาการจดทะเบียนการเกิด  และปัญหาสถานะบุคคลของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ