หนังสือ "ปริศนาแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น" และ หนังสือ เครือข่ายชุมชนพอเพียง

มูลนิธิวิถีทรรศน์ ถือกำเนิดมาจากการสนับสนุนของ สกว. และ มูลนิธิภูมิปัญญา มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ความรู้ ข่าวสารทางวิชาการ และการศึกษาวิจัยในด้านต่างๆ ของสังคมไทย

                วันที่ 25 กค 49 มีโอกาสไปประชุมสามัญประจำปี 2548 กรรมการมูลนิธิวิถีทรรศน์ เนื่องจาก อาจารย์วิจารณ์ พานิช มีภารกิจเดินทางไปหาดใหญ่

                มูลนิธิวิถีทรรศน์ ถือกำเนิดมาจากการสนับสนุนของ สกว. และ มูลนิธิภูมิปัญญา  มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ความรู้ ข่าวสารทางวิชาการ และการศึกษาวิจัยในด้านต่างๆ ของสังคมไทย

                รายรับของมูลนิธิฯ มาจากเงินบริจาค  การขายหนังสือ  และดอกเบี้ย

                Keyman ของมูลนิธิฯ คือ

                ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ เป็นประธานกรรมการมูลนิธิวิถีทรรศน์
                ดร .เทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิถีทรรสน์ และผู้จัดการมูลนิธิวิถีทรรศน์ (ดร. เทียนชัย กำลังมอบหน้าที่นี้ให้แก่ คุณพิทยา ว่องกุล ดำเนินการต่อไป  ซึ่งมูลนิธิฯ กำลังมองหาที่ทำการใหม่ด้วย)

                 การขับเคลื่อนงานของมูลนิธิวิถีทรรศน์ อยู่ในรูปของคลังความรู้ หรือ การจัดพิมพ์หนังสือ  และการจัดเสวนา

                 ในปี 2548 มีการจัดเสวนา 3 ครั้ง และ จัดพิมพ์หนังสือ 2 ชุด คือ 
                  - ชุดภูมิปัญญา 2 เล่ม และ พิมพ์ซ้ำ 2 เล่ม
                  - ชุดโลกาภิวัตน์ 2 เล่ม และ พิมพ์ซ้ำ 2 เล่ม
 
                 ในปี 2549 มีการจัดเสวนาไปแล้ว 4 ครั้ง และจะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความรู้เรื่องสุขภาพองค์รวม อีกทั้งได้จัดพิมพ์หนังสือ 2 ชุด คือ
                 - ชุดโลกาภิวัตน์ 1 เล่ม
                 - ชุดภูมิปัญญา 5 เล่ม 

                โดย 2 ใน 5 เล่มนั้น เพิ่งตีพิมพ์เสร็จ และ มีส่วนเกี่ยวข้องกับ สคส. คือ

                หนังสือ "ปริศนาแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น"  ผู้เขียนคือ ดร.ยุวนุช  ทินนะลักษณ์  ภาคีเครือข่ายคนเก่ง สคส. นี่เอง    และ

                หนังสือ เครือข่ายชุมชนพอเพียง การจัดการความรู้เพื่อชุมชนเข้มแข็ง ผู้เขียนคือ คุณสุทธิธรรม  เลขวิวัฒน์

       

 

                 หนังสือ ปริศนาแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น    เป็นการนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นในหลากหลายบริบท  ได้แก่  บริบทด้านการเกษตร  ด้านการดูแลสุขภาพ  ด้านหัตถกรรม  และด้านวิสาหกิจชุมชน  โดยเป็นการมองจากมุมของปฏิสัมพันธ์ระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่  และมีการตีความด้วยทฤษฎีของการจัดการความรู้   อีกทั้งยังเป็นเรื่องของการเรียนรู้หลายชั้น  ทั้งที่เป็นการเรียนรู้ของบุคคลหรือกลุ่มคนตามเรื่องเล่าทั้ง  9  เรื่อง   และที่เป็นการเรียนรู้ของ  ดร.ยุวนุช  ทินนะลักษณ์  เอง  เป็นการ  "พินิจภาพย่อย"  และ  "ร้อยเรียงภาพปริศนา"  นำไปสู่การ  "ถอดรหัสการสร้างความรู้"

 %e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87


                 หนังสือ เครือข่ายชุมชนพอเพียง การจัดการความรู้เพื่อชุมชนเข้มแข็ง   เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของชุมชนแห่งการเรียนรู้ 3 แห่งคือ ชุมชนสันติอโศก  เครือข่ายชุมชนเรารักแม่น้ำท่าจีน และเครือข่ายชุมชนบ้านเปร็ดใน  ที่มีเงื่อนไขของความสำเร็จ  การฟันฝ่าอุปสรรค และสร้างชุมชนเข้มแข็ง ผ่านประสบการณ์ความเป็นจริงในชุมชนควบคู่ไปกับการจัดการความรู้ตามธรรมชาติของชุมชน ซึ่งจะจุดประกายให้ทุกภาคส่วนของสังคมไทยได้เห็นเครือข่ายชุมชนที่กำลังสร้างประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของชาติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Expressionความเห็น (3)

หนังสือ รูปเล่มสวย หัวข้อน่าสนใจ ...ตอนนี้มีวางจำหน่ายทั่วไปแล้วใช่มั้ยครับ?

หรือ...สั่งซื้อได้ที่ไหนครับ 

 

            แหม ไม่ได้ตั้งใจจะขายหนังสือนะคะ  แต่คุณจตุพรถามมา มีหรือที่แกบจะใจร้ายไม่ตอบ

            ในฐานะที่ สคส. มีส่วนร่วมกับการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้  แน่นอนค่ะ มีจำหน่ายที่ สคส. และตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

หนังสือ ปริศนาแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น    ปก 250 บ.  ที่ สคส. จำหน่ายในราคา 220 บ.

หนังสือ เครือข่ายชุมชนพอเพียง การจัดการความรู้เพื่อชุมชนเข้มแข็ง   ปก 199 บ. ค่ะ

             ขอบคุณค่ะที่ให้ความสนใจ  หากท่านใดสนใจหนังสือเกี่ยวกับการจัดการความรู้ และอยากจะซื้อกับ สคส. เชิญเข้าเยี่ยมชมได้ที่ www.kmi.or.th  ข่าวประชาสัมพันธ์

ปูนา
IP: xxx.123.12.11
เขียนเมื่อ 
ที่1เย้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ