สังคมเปลี่ยน  มนุษย์เปลี่ยน


          นสพ. เดอะเนชั่น   ฉบับวันอาทิตย์ที่ 11 ก.ย.48   คัดลอกมาจาก นสพ. เดอะการ์เดียนว่า  ขณะนี้ชราภาพเริ่มเมื่ออายุ 80


          นี่คือผลการวิจัยด้าน Neuroscience   ข้อค้นพบก็คือสมองมนุษย์มีความยืดหยุ่นปรับตัวสูงมาก   สมองปรับตัวตามประสบการณ์,   การเรียนรู้และการคิด


          คนโรมันโบราณมีอายุขัยเฉลี่ย 22 ปี   ช่วง คศ.1900 คนยุโรปมีอายุขัยเฉลี่ย 50 ปี   แต่เวลานี้ผู้หญิงอังกฤษอายุ 60 ปี   โดยเฉลี่ยจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีก 23 ปี   


          ช่วงเวลา 20 ปี   จากอายุ 60 ถึง 80 ปี   เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานถึง 20 ปี   ถ้ารักษาสุขภาพไว้ได้ดี   ก็จะยังทำประโยชน์ต่อสังคมได้มาก   หลัก 7 ประการเพื่ออยู่ในวัยสูงอายุอย่างกระชุ่มกระชวยได้แก่
1.      การออกกำลังกายแบบแอโรบิก  ข้อนี้สำคัญที่สุด
2.      การกระตุ้นสมอง   กระตุ้นความคิด
3.      มีการเรียนรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา
4.      หลีกเลี่ยงความเครียด
5.      เข้าสังคม
6.      อาหารสุขภาพ
7.      ทำความคิดให้เยาว์วัย (thinking young)


         คนที่วัยเข้า 50  ถ้าเข้าวง KM   ก็จะได้ข้อ 2 – 5 และ 7 นะครับ   ใครสงสัยไม่แน่ใจให้เข้าบล็อก dmcop.gotoknow.org   ดูรูปเจ้าของบล็อกจะเห็นจริง


                                                                                      วิจารณ์  พานิช
                                                                                         11 ก.ย.48