โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการใส่ Intravenous Catheter ของพยาบาล

sweetbaby
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการที่ถูกต้องในการใส่ Intravenous Catheter ตามมาตรฐานการพยาบาล และจัดทำเป็น Clinical Practice Guideline for quality Peripheral Intravenous Line Placement in NICU
หออภิบาลทารกแรกเกิดเป็นหอผู้ป่วยที่ดูแลทารกที่อยู่ในภาวะวิกฤต ส่วนใหญ่เป็นทารกคลอดก่อนกำหนด โรคหัวใจ  และโรคทางศัลยกรรม ซึ่งทารกส่วนใหญ่ต้องได้รับการใส่ Peripheral Intravenous Catheter เพื่อให้สารละลายทางหลอดเลือดดำและยา  ทารกแต่ละรายนั้นความยากง่ายในการใส่ Peripheral Intravenous Catheter ไม่เท่ากัน ทารกคลอดก่อนกำหนดจะมีผิวบาง เส้นเลือดขนาดเล็ก และแตกง่าย  ทารกที่ต้องให้น้ำเกลือและยานานๆ หรือทารกที่อ้วนมากๆ มักจะหาเส้นเลือดที่ใส่ยาก  ซึ่งการใส่ Peripheral Intravenous  Catheter แต่ละครั้ง จะมีการสูญเสียเกิดขึ้น คือ สูญเสียกำลังคน เวลา  ทรัพยากร รวมถึงขวัญและกำลังใจของผู้ป่วยและญาติ          จากการศึกษาข้อมูลของหออภิบาลทารกแรกเกิด ปี 2543 พบว่ามีการรั่วไหลของสารละลายนอกเส้น คิดเป็น 8% และมีการติดเชื้อ 7.5 % และปี 2545 ทางหอผู้ป่วยได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิดที่ได้รับสารละลายทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย พบว่า เดือน กรกฎาคม 2545 มีผู้ป่วยที่ได้รับสารละลายทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย  34 ราย  มีการรั่วไหลของสารละลายนอกเส้นและ burn 3 ราย และเดือน กันยายน 2545  มี ผู้ป่วยที่ได้รับสารละลายทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย  20 ราย พบการรั่วไหลของสารละลายนอกเส้น และ burn 4 ราย จากข้อมูลดังกล่าวทำให้พบว่าการเพิ่มประสิทธิภาพ การการดูแลผู้ป่วยที่ให้สารละลาย ไม่เพียงแต่การเฝ้าระวังและการดูแลหลังเกิดการรั่วไหลของสารสะลายเท่านั้น  ประสิทธิภาพการแทง Catheter ก็มีส่วนสำคัญเช่นกัน เพราะจะทำ ให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่มีคุณภาพ ลดภาวะแทรกซ้อน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าจากNICU PSUความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 
เห็นภาพใหญ่ดีค่ะ โครงการน่าจะมีรายละเอียดเวลาปฎิบัติจริงเยอะเลย บันทึกต่อๆไปเล่าเรื่องเล็กๆน้อยๆระหว่างที่ทำโครงการด้วยสิคะ น่าสนใจและคงจะมีคนเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยแน่เลย
  • ดีใจด้วยค่ะ ที่ผู้เข้ามาอ่านบล๊อคมีโอกาสได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผู้ป่วยเด็ก
  • ใน NICU มีของดีๆเยอะ อย่าลืมนำมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะ
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่จุด กับพี่โอ๋มากนะคะ ที่ให้คำแนะนำและกำลังใจ จะพยายามเขียนบันทึกต่อไปค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

การใส่ Intravenous Catheter ..เป็นกิจกรรมที่พยาบาลต้องทำทุกวัน

น่าจะมีรายละเอียดเล่าสู่กันฟังนะคะ

จะได้ร่วมเรียนรู้ด้วย...ขอบคุณค่ะ