งูสวัดมีสาเหตุจากเชื้อชนิดเดียวกันกับโรคสุกใส (หรืออีสุกอีใส) คนเราจะเป็นงูสวัดได้ ครั้งหนึ่งต้องเคยเป็นโรคสุกใสมาก่อน  พอร่างกายไม่แข็งแรง พักผ่อนไม่เพียงพอ หรือมีภูมิคุ้มกันลดลงจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม เชื้อสุกใสที่เคยสงบนิ่งอยู่ที่บริเวณเส้นประสาทก็ตื่นขึ้นและลุกลามมาที่ผิวหนัง เกิดเป็นตุ่มพองตามบริเวณที่เส้นประสาทไปเลี้ยง เป็นได้ทั้งบริเวณหน้า หน้าอก หลัง แขน ขา  เมื่อตุ่มพองที่ผิวหนังแตกก็จะเป็นแผลที่ผิวหนัง
ความเชื่อที่เกี่ยวกับโรคงูสวัดที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงคือความเชื่อที่ว่า ถ้างูสวัดลุกลามพันรอบตัวแล้วต้องเสียชีวิต เป็นคำถามที่ได้รับฟังแทบทุกครั้งที่ผู้ที่เป็นงูสวัดถามเวลามารับการรักษาที่ห้องตรวจผิวหนัง  คำตอบก็คือถึงงูสวัดจะเป็นรอบเอวก็ไม่ทำให้เสียชีวิต 
ทีนี้ลองมาวิเคราะห์ที่มาของความเชื่อว่ามีที่มาได้อย่างไร ที่มานั้นอาจเป็นเพราะในสมัยโบราณไม่มียาฆ่าเชื้อไวรัสเหมือนในปัจจุบัน  ไม่มีการดูแลผิวพรรณเหมือนในปัจจุบัน ทำให้ผู้ที่เป็นงูสวัดซึ่งมีแผลเป็นบริเวณกว่าง อาจได้รับการดูแลที่ไม่เหมาะสม ทำให้ติดเชื้อ และลุกลามจนอาจทำให้เสียชีวิตได้