ก้าวใหม่

  ติดต่อ

  ก้าวใหม่  
สหกิจศึกษา (Cooperation Education) เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้นิสิตไปปฏิบัติงานจริง ในฐานะพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ
            นิสิตสหกิจศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการไปปฏิบัติงาน ทำให้รับทราบว่าตนเองขาดความรู้ด้านใดที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาตนเองให้อยู่ร่วมกับสังคม การปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับผู้ร่วมงาน ผู้บริหาร และได้เรียนรู้ความเจริญก้าวหน้าในเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความรู้เหล่านี้นำมาซึ่งการพัฒนาตนเองก่อนนิสิตี่จะสำเร็จการศึกษา เป็น บัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการต้องการ สามารถมองเห็นแนวทางในการประกอบการอาชีพ และเป็นประชากรที่มีคุณค่าิต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานสหกิจศึกษา มมส

หมายเลขบันทึก: 40989, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:27:36+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #สหกิจศึกษา#มมส

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)