ปัญหาจากการฝึกงาน

ปัญหาของแหล่งฝึก / ปัญหาของนิสิต

จากที่ได้มีโอกาสร่วมคณะผู้นิเทศ เมื่อวันที่ 17-20 ก.ค. ที่ผ่านมาเลยได้เห็นสภาพปัญหาระหว่างการฝึกงาน ที่พอจะแบ่งปันข้อมูลให้น้องๆนิสิตได้รับทราบ เผื่อจะเห็นว่ามีปัญหาใดเกิดขึ้นบ้าง  บางทีอาจใช้เป็นแนวทางในการปรับตัว  
พอจะสรุปได้ดังนี้

1. ปัญหาของแหล่งฝึก
- อาจารย์แหล่งฝึกไม่ค่อยมีเวลาแลกเปลี่ยนกับนิสิต
- แหล่งสืบค้นข้อมูลในแหล่งฝึกมีน้อย เช่น หนังสือ  คอมพิวเตอร์  อินเทอร์เนต
- ระยะเวลาฝึกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม แต่ละสถาบันไม่ตรงกัน
- ปัญหาที่พัก แพง, ไกล, ไม่ค่อยปลอดภัย
- ปัญหาแรงจูงใจที่มีต่อเภสัชกร ในการพิจารณารับเป็นแหล่งฝึก เช่น อัตราค่าตอบแทน  ตำแหน่งทางวิชาการ

2. ปัญหานิสิตฝึกงาน
- นิสิตเกิดความเครียดจากการฝึกงาน ไม่มีที่ปรึกษา
- นิสิตขาดความกระตือรือล้น ไม่มีแรงบันดาลใจ ขาดเป้าหมาย
- นิสิตไม่รับผิดชอบต่อเวลา และงานที่ได้รับมอบหมาย
- นิสิตขาดการเชื่อมโยงองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
- นิสิตขาดทักษะภาษาอังกฤษในวิชาชีพเภสัชกร
- นิสิตไม่รู้จักผลิตภัณฑ์ในห้องยา
- ปริมาณงานที่แหล่งฝึกงานมอบหมาย บางแห่งมาก บางแห่งน้อยเกินไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แก้มแหม่มความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • กลับมาเขียนต่อแล้วหรือครับ
  • ยินดีต้อนรับกลับมาสู่บ้าน gotoknow ครับ
อยากรู้
IP: xxx.157.216.20
เขียนเมื่อ 

ปัญหาและอุปสรรคในการฝึกงานที่พบบ่อยมีอะไรบ้างครับอยากรู้