ผู้ป่วยรู้สึกตัวและให้ความร่วมมือดี และมีภาวะเหนื่อยหอบมากที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ ถ้าได้รับข้อมูลที่ดีผู้ป่วยจะร่วมมือโดยไม่ต้องใช้ยาระงับความรู้สึก  แต่เขาต้องการการอธิบายเพื่อลดความกลัวความจำเป็นและขั้นตอนการใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อการช่วยเหลือเขาซึ่งเขารับรู้ว่าเขาเหมือนกำลังจะจมน้ำแล้ว  และมีพยาบาล/แพทย์อยู่ข้างๆคอยบอกให้ทราบว่า กำลังจะใส่ท่อช่วยหายใจนะคะ  พยายามอยู่นิ่งๆนะคะ  ใช้เวลาไม่นาน  หายใจตามที่ทำได้ การใส่ท่อส่วนใหญ่จะสำเร็จง่ายกว่าการใช้ยาระงับความรู้สึก เพราะเมื่อใช้ยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยไม่รู้ตัว ความร่วมมือจะน้อยกว่า