กระทรวงสาธารณสุขได้เรียนรู้อะไรจากการตายของน้องออย ?

Archanwell
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ป้าเจรียงก็เป็นบทเรียนบทหนึ่งแล้วเมื่อต้นเดือน น้องออยก็เป็นอีกบทเรียน แล้วจะมีใครมาทำตัวเป็นบทเรียนอีกไหม ? ฝากกระทรวงสาธารณสุขพิจารณานิดว่า สิทธิในบริการสุขภาพน่าจะเป็นสิทธิอันเกิดแก่คนสัญชาติไทยเท่านั้นจริงหรือ ?

           วันนี้ ชลฤทัยโทรมาเล่าว่า พี่บุญโทรมาบอกว่า น้องออยเสียแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒  ที่ผ่านมา บุญก็เพิ่งรู้วันนี้ ออกจากรพ.มา ตอนแรกดูแข็งแรงดีกว่าตอนอยู่รพ.อีก อยู่บ้านได้ ๗วัน ก็เสีย แต่หมอกำชับว่าให้ดูแลใกล้ชิด อย่าปล่อยให้อยู่คนเดียว หัวใจน้อง ค่อยดี - หมอบอกว่าหัวใจอาจจะวาย แม่เค้าก็อยู่ด้วยตอนน้องออยล์หายใจอ่อนลง

            น้องออยเป็นลูกของสุดา คนสัญชาติไทยโดยการเกิด ซึ่งถูกอำเภอแม่อายถอนชื่อออกจากทะเบียนราษฎรเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๕  ซึ่งคดีนนี้ ทำให้สุดาตกเป็นคนไร้สัญชาติในขณะที่น้องออยเกิด และเมื่อสุดาไม่ได้รับการยอมรับว่า มีสัญชาติไทย ก็ไม่มีสิทธิในการประกันสุขภาพแบบคนสัญชาติไทย และน้องออยก็ถูกถือเป็นคนต่างด้าวเช่นกัน ภายหลังการคลอด น้องออยไม่ค่อยแข็งแรง มีปัญหาที่ระบบการหายใจ แม่ต้องพาเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่น ติดหนี้สินโรงพยาบาลมาก แต่ที่แย่กว่า ก็คือ สภาพจิตของพ่อแม่ที่เป็นหนี้เป็นแสนๆ แต่หากินแบบแทบไม่พอเป็นรายวัน           

           เราแก้ปัญหาของน้องออยได้ในวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๙ กล่าวคือ เป็นวันที่น้องออยได้รับสิทธิในสัญชาติไทย แต่ก็ดูสายเกินไปสำหรับน้องออย ซึ่งสุขภาพเสื่อมโทรมลงมาแล้ว และก็ตายลงในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙          

           เราเรียนรู้อะไรจากกรณีของน้องออย โรงพยาบาลก็บอกแม่น้องออยว่า ไม่มีเงินก็ไม่เป็นไร แต่ก็ให้ลงนามรับว่า เป็นหนี้โรงพยาบาลเท่าไหร่  เวลาสุดาเห็นเงินที่เป็นหนี้ มีจำนวนเป็นแสน ก็เครียดนะคะ ใจเขาใจเรา           

           ป้าเจรียงก็เป็นบทเรียนบทหนึ่งแล้วเมื่อต้นเดือน[1] น้องออยก็เป็นอีกบทเรียน[2] แล้วจะมีใครมาทำตัวเป็นบทเรียนอีกไหม ?             

             ฝากกระทรวงสาธารณสุขพิจารณานิดว่า สิทธิในบริการสุขภาพน่าจะเป็นสิทธิอันเกิดแก่คนสัญชาติไทยเท่านั้นจริงหรือ ? โดยมาตรฐานสากลภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ สิทธิในสุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน มิใช่หรือ ?          

             อย่าให้เกิด ป้าเจรียง ๒ น้องออย ๒ เลย

---------------------------------------------------------------

(1) การต่อสู้ครั้งใหม่ของแม่และป้าซึ่งเป็นอดีตคนไร้สัญชาติเพื่อลูกและหลานน้อยที่ยังไร้สัญชาติ โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร โครงการบาปบริสุทธิ์แห่งแม่อาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=290&d_id=289

(2) กระทู้เรื่องเจรียง เอี่ยมละออ....ไร้บัตรประชาชน....ไร้สิทธิในบริการสุขภาพใน http://www.archanwell.org/newwebboard/main.php?board=000423&topboard=1

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Archanwell#Stateless&Nationalitylessความเห็น (0)