วันที่ 26 กค. 49 ได้มาอบรมการเขียน Blog ที่ห้อง CAI วิทยากรคือ คุณโอ๋ คุณเม่ย ได้เรียนรู้การสมัครเข้าเป็นสมาชิก การใส่ภาพ(ได้นำภาพจากงานกีฬาสีที่มีภาพใหญ่มาก และคุณเม่ยช่วยทำให้ภาพเท่าขนาดที่ลงในBlogได้) ดีใจจังเลย วันนี้มีภาพตัวเองอยู่ในBlogแล้ว และได้เรียนรู้วิธีการเข้าถึงข้อมูล/ข่าวสารต่างๆที่อยู่ในWeb gotoknow เช่น ศูนย์รวมข้อมูล การค้นหาด้วยหลากหลายวิธี ซึ่งไม่เคยมีความรู้มาก่อน หลังจากวันนี้ไปการเขียนเรื่องเล่าจากประสบการณ์การทำงานน่าจะมีมากขึ้น(ขอสัญญาค่ะ)