ประชุมวิชาการ ๒๕๕๓ : ศึกษาศาสตร์กับการปฏิรูปและพัฒนาสังคมไทย


   คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   จะจัดประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๕๓ หัวข้อ ปฏิรูปสังคมประเทศไทย : ความคาดหวังกับความเป็นจริง วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร มีการร่วมกันนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ จากภาควิชาต่างๆ  ๔ ภาควิชา ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ภาควิชาศึกษาศาสตร์
 • ภาควิชาสังคมศาสตร์
 • ภาควิชามนุษศาสตร์
 • ภาควิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

  กิจกรรมวิชาการที่น่าสนใจ 

 • การเสวนาและอภิปรายทางวิชาการ ทิศทางการวิจัยและพัฒนาทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในอนาคต โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในวงการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ของประเทศ
 • การแสดงปาฐกถา โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน : บทบาทของสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ต่อการปฏิรูปประเทศไทยในอนาคต
 • การนำเสนอผลการวิจัยและผลงานวิชาการของอาจารย์และนักวิจัย
 • การเสนอผลการวิจัยของนักศึกษาไทยและนักศึกษานานาชาติ
 • การออกร้านจำหน่ายและเผยแพร่หนังสือ ตำรา สื่อสิ่งพิมพ์
 • การจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

  เวทีศึกษาศาสตร์ : ศึกษาศาสตร์กับบทบาทการปฏิรูปการเรียนรู้ในสังคมไทย 
ช่วงบ่าย ระหว่างเวลา : ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น

.

 • ประกอบด้วยกิจกรรม ๓ ห้องย่อย เพื่อฟังการนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการไทยและต่างประเทศ
 • การจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิชาการ
 • การจัดนิทรรศการของเครือข่ายศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์
 • การจำหน่ายและเผยแพร่หนังสือ ตำรา
 • นิทรรศการและแนะนำภาพยนต์เคลื่อนไหวปฏิบัติการสังคมเพื่อสิ่งแวดล้อมศึกษาและการพัฒนาสังคม : รักมหาสารคาม
  ภาพยนต์ร่วมสร้างโดยการระดมทุนกว่า ๑๐ ล้าน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับสหมงคลฟิล์ม สร้างโดยวิธีทำงานร่วมกันของกลุ่มนักวิจัยและกลุ่มคนทำงานวิชาการ กับกลุ่มนักสร้างสรรค์ศิลปะภาพยนต์ 
  ผู้อำนวยการสร้าง คือ คณบดีของสถาบันวิจัยและพัฒนาศิลปะวัฒนธรรม เป็นศิษย์เก่าปริญญาเอกสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษาของภาควิชาศึกษาศาสตร์ ไปดูและเรียนรู้อีกประสบการณ์หนึ่งของปฏิบัติการสร้างการเรียนรู้เพื่อเคลื่อนไหวทางสังคมด้วยวิธีการและแนวทางใหม่ๆให้ทัดเทียมกับความเปลี่ยนแปลงและหมุนไปอย่างรวดเร็วทั้งของสังคมไทยและสังคมโลก

  ห้องย่อย ๑  

 • การนำเนอผลการวิจัยและผลงานวิชาการด้วยรูปแบบ Ignite ศึกษาศาสตร์
  Theme : การพัฒนาครูและการพัฒนาการเรียนการสอน กว่า ๑๐ เรื่อง
 • การเสวนาถอดบทเรียน : การพัฒนาเครือข่ายครูนักวิจัยในสถานศึกษา อำเภอพุทธมณฑล

  ห้องย่อย ๒   

 • การนำเนอผลการวิจัยและผลงานวิชาการด้วยรูปแบบ Ignite ศึกษาศาสตร์
  Theme : การศึกษาเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม กว่า ๑๐ เรื่อง
                Theme ย่อย :
                       - การวิจัยและการบริการทางวิชาการทางด้านการศึกษากับนัยยะต่อนโยบายสาธารณะ
                       - การศึกษาบทบาทของการวิจัยทางด้านการศึกษากับการสร้างผลกระทบต่อสังคม
                       - การพัฒนากระบวนการศึกษาเรียนรู้เพื่อสร้างความปรองดองและความยุติธรรมในสังคม

  ห้องย่อย ๓   

 • การนำเนอผลการวิจัยและผลงานวิชาการด้วยรูปแบบ Ignite ศึกษาศาสตร์
  Theme : การศึกษาตลอดชีวิต และมิติชุมชน กว่า ๑๐ เรื่อง

  เวทีรวม (รวมที่ห้องย่อย ๑ หลังการนำเสนอผลงาน)  

 • การนทนา : มองไปข้างหน้าของสาขาต่างๆในภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยประธานสาขาและผู้แทนหลักสูตร สาขาประชากรศึกษา สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา สาขาการจัดการทางการกีฬา และสาขาการจัดการการศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ)
 • สนทนา : มองไปข้างหน้าของศึกษาศาสตร์ โดย หัวหน้าภาควิชาศึกษาศาสตร์

เชิญผู้สนใจ ศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์มหิดล  อาจารย์ นักจัย นักวิชาการ นักบริหารและพัฒนาการศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเข้ารับฟังและร่วมกิจกรรมต่างๆฟรีตลอดรายการ.

หมายเลขบันทึก: 408832เขียนเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2010 16:15 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 17:12 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (14)
 • ขอจดใส่ตารางก่อนนะครับ
 • อันนี้ไม่น่าพลาด
 • การนำเนอผลการวิจัยและผลงานวิชาการด้วยรูปแบบ Ignite ศึกษาศาสตร์
  Theme : การพัฒนาครูและการพัฒนาการเรียนการสอน กว่า ๑๐ เรื่อง
 • การเสวนาถอดบทเรียน : การพัฒนาเครือข่ายครูนักวิจัยในสถานศึกษา อำเภอพุทธมณฑล
 • ขอบคุณอาจารย์มากครับ
 • ไปโลดอาจารย์ ด้วยความยินดีต้อนรับอย่างยิ่งนะครับ
 • มี ๒ เรื่องที่จะเป็นการวิจัย-พัฒนาโมเดลการสอนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษนะครับ

นี่ถ้าอยู่ใกล้ จะแว่บไปฟังแล้วครับ ท่านพี่อาจารย์ วิรัตน์ คำศรีจันทร์ ;)

สนใจห้องย่อยทั้ง 3 ห้องเลยครับ ;)

น่าสนใจมาก ๆ ครับ

คล้าย ๆ ว่าจะติดงานอะไรสักงานนึง

ถ้าไม่จำเป็นจริงน่าจะยกเลิกเปลี่ยนมาที่นี่แทน

ขอบคุณที่แจ้งข่าวครับ...

 • สวัสดีครับอาจารย์ Wasawat Deemarn ครับ
 • เป็นการเคลื่อนไหวของเวทีวิชาการ ทางสังคมศาสตร์ มนุศยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ที่น่าสนใจมากทีเดียวครับ
 • มีหนังสือตีพิมพ์บทความร่วมกัน ซึ่งก็น่าสนใจมากอีกเช่นเดียวกันครับ จะพยายามเม้มไว้ให้ได้สักหนึ่งเล่มเอาไว้ส่งมาฝากนะครับอาจารย์

สวัสดีครับหนานเกียรติ

 • ชอบชิมิ-ไปสิ-ไปสิ !!!
 • แวะมาทำความรู้จักค่ะอาจารย์
 • เรื่องน่าสนใจทั้งนั้นเลย
 • ถ้าไปฟังไม่ได้
 • เสร็จงานแล้วจะหาหนังสือรวมเล่มไว้อ่านได้ที่ไหนค่ะ
 • ขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
 • ผมชอบอ่านวิธีเล่าเรื่องของคุณหมอมากเลยละครับ
 • หนังสือและสื่อสิ่งตีพิมพ์จะเผยแพร่ในช่วงการประชุมครับ หากพอเหลือจะลองเก็บไว้ให้คุณหมอนะครับ

ขอคารวะท่านพี่อาจารย์ วิรัตน์ คำศรีจันทร์ งาม ๆ สักจอกครับ ;)

ขอบคุณในการให้ปัญญาและระลึกถึงครับ

ฝากให้ที่คุณเอก จตุพร ลูกศิษย์ท่านพี่ก็ได้ครับ ;)

ถึงมือแน่นอนครับ

 • เอ้า ดื่ม ดื่ม เอิ๊ก ก ก
 • เอกเขาไปนำเสนอผลงานด้วย ๑ เรื่องแน่ะครับ
 • มีเวทีนำเสนอผลงานของนักศึกษาทั้งไทยและหลักสูตรนานาชาติ น่าสนใจอยู่โดยตัวผลงานเอง แต่เวทีนี้จะทำให้เป็นอีกวงจรหนึ่งสำหรับให้ประสบการณ์ทางวิชาการต่อสังคมเพื่อบ่มความเป็นผู้นำทางวิชาการของคนรุ่นใหม่ หลายคนออกไปทำงานปฏิบัติในประเด็นทางสังคม รวมทั้งออกไปทำงานกับองค์กรต่างๆ แล้วก็นำเอาบทเรียนมาคุยกัน

ขอบคุณท่านอาจารย์วิรัตน์มากครับ...

ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการครั้งนี้เลยนะครับ

ครั้งนี้ผมมีงานวิชาการเรื่องหนึ่งนำเสนอในรูปบทความด้วยครับ เป็นประเด็น "การพัฒนานักปฏิบัติให้เป็นนักวิจัย"Supportive System for Creating Practitioners to be Researchers:The Case Studies of Research Funding Agencies in Thailand" เเต่จะมุ่งเน้นไปสู่การ พัฒนาครูนักวิจัย ว่าเรามีรูปแบบ วิธีคิด กระบวนการอย่างไร ในการพัฒนาครูให้เป็นนักวิจัย (ซึ่งปัจจุบันมีปัญหามากในการพัฒนา ผมหมายถึงรูปแบบที่ทำให้งานวิจัยกับครูไปได้ไม่ค่อยอย่างที่เราคาดหวัง)

ประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๕๓ หัวข้อ ปฏิรูปสังคมประเทศไทย : ความคาดหวังกับความเป็นจริง วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

หากมีโอกาส หรือ มีเวลาเชิญทุกท่านครับ

สนใจรายละเอียด เเละสมัครเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ เชิญที่ 

http://www.sh.mahidol.ac.th/academic2553/

สวัสดีครับท่าน ผอ.วัฒนาครับ

มีหลายคนที่จะไปร่วมประชุมวิชาการครั้งนี้และมีเวทีสื่อสารผ่านบันทึกใน GotoKnowนี้ด้วย เลยเชื่อว่าคงจะช่วยกันนำมาเล่าแบ่งปันกันต่อไปให้ท่าน ผอ.และทุกท่านที่สนใจติดตามได้ทราบ นะครับ หากมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับแวดวงทางการศึกษาและการพัฒนา ที่นี่ ที่บล๊อกเครือข่ายศิษย์ศึกษาศาสตร์มหิดล จะช่วยกันทำให้เป็นอีกเวทีหนึ่งของเวทีวิชาการและเวทีพูดคุยขยายเสียงสิ่งดีๆทางด้านการศึกษาไทยและการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสังคมไทยในบริบทใหม่ๆของสังคมไทยและสังคมโลก

โดยเฉพาะจะเป็นเวทีสำหรับเข้าถึงความสร้างสรรรค์และความเป็นผู้นำทางด้านการศึกษาระดับต่างๆ ในแนวทางที่ไม่ค่อยได้รับความสนใจจากกระแสหลัก เช่น คนทำงานการศึกษาทางเลือก การศึกษาและการพัฒนาการเรียนรู้ของพลเมือง การเรียนรู้และการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเพื่อสนองตอบต่อความจำเป็นและทางเลือกใหม่ๆของการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งภูมิปัญญา สังคมแห่งความยุติธรรม สังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การศึกษาเพื่อสังคมและประชากรสูงวัย เหล่านี้น่ะครับ

อย่างกรณีสถานศึกษาและประสบการณ์ของท่าน ผอ.นี่ก็นำมาสื่อสารเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งทางการปฏิบัติและทางวิชาการ โดยใช้เวทีนี้เป็นสื่อได้เลยนะครับ.

สวัสดีครับเอก : คุณณัฐรดาเธอส่งหนังสือฝากต่อมาให้คุณเอก อาจารย์ณัฐพัชร์ และคุณเริงวิชญ์แน่ะ ว่างๆแวะไปรับหน่อยเน้อ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี