ครูจะมีความรู้และนำไปพัฒนา  ต้องรู้จักบินให้สูงเพื่อมองให้สูงและปฏิบัติให้สูง  ให้ล้ำนำสมัย  ไม่ซ้ำแบบใครที่ผิดที่มีนโยบายแต่ปฏิบัติสวนทางกัน

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ที่ยังต้องการการท่องจำ  อันเก่าเราปฏิบัติ  อันใหม่เราหัดและทดลอง  นิสัยของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  อย่ามาเปลี่ยนให้มากเรื่องเลย 

ความรู้เรียนเท่าเทียมกันหมด  ใคร่รู้ก็รู้ได้ หากท่านอยากจะรู้  ความทะยานอยากมีเหมือนกันหมด  แต่ท่านเติมมันบ้างหรือเปล่า  น้ำในแก้วที่ท่านมีอยู่  มันพร่องมานานแล้วหรือเปล่า

นักเรียนยังต้องการพัฒนา  จะพัฒนาไปได้อย่างไร  หากมีตัวแปร คือ เวลา  มันจบตั้งแต่เวลา  2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์จะพัฒนาได้เท่า 4-5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  อย่าว่ากัน

นักการศึกษา  นักพัฒนา  มองกันอย่างไร   แต่นักสร้างสรรค์ท่านยังพูดว่าปรับได้นะเรื่องเวลา  แต่ท่านไปเล็งความสำคัญ  ทิ้งน้ำหนักความสำคัญที่ตรงอื่น  แต่กลับให้ 100 คะแนนเต็มกับภาษาอังกฤษ  น้ำหนักเวลาไม่เท่ากัน  ภาษาชาวบ้าน  เอาเปรียบกัน  ภาษาครู ไม่เท่าเทียม  ภาษาของฉัน  น่าเกลียดจริง

ปรับการสอน  ย้อนการเรียน  เป็นนโยบายที่คิดขึ้นมาเอง  ไม่เลียนแบบใคร  และจะพยายามจูงเพื่อนให้ปฏิบัติ...ให้ได้  หากเป็นไปได้  ขอเวลา  ได้โปรดเถิด  ผู้มีอำนาจ  หรือใครก็ได้ที่ไม่มีอำนาจ  แต่มีวาทศิลป์  พูดและสั่งการ  มาให้เราชาวครูภาษาอังกฤษมีเวลา  มีครูมาสอนให้เต็มเวลาเท่าเทียมกับ  วิชาอื่นๆ  อย่าว่ากันถ้าทำไม่ได้  ว่าภาษาอังกฤษไม่พัฒนา

DOUBLE STANDARD  กับการสั่งการให้สอน 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่หวังว่านักเรียนจะพัฒนา