1. ดื่มน้ำสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

2. ดื่มน้ำอย่างน้อนวันละ 8-10 แก้ว

3. ไม่ดื่มน้ำร้อนมาก หรือเย็นจัด  ถ้าเป็นน้ำอุ่นเล็กน้อย  ดื่มในตอนเช้าจะทำให้การขับถ่ายดีขึ้น  ลำไส้สะอาด

4.ไม่ควรดื่มน้ำ 2-3 แก้วติดต่อกันทันที ให้ดื่มน้ำตามปกติสบาย ๆ

5.ไม่ควรดื่มน้ำมากประมาณครึ่งชั่วโมง  ก่อนและหลังรับประทานอาหาร

6. ไม่ควรรับประทานอาหารพร้อมกับดื่มน้ำไปพร้อมกัน

7. ควรมีน้ำสะอาดบรรจุขวด  สำหรับเป็นน้ำดื่มพกติดตัวในการเดินทาง