ผมมีความรู้สึกว่าเด็กไทยไม่ชอบถาม รวมทั้งผมเองด้วยในสมัยเด็กๆ ถามมากจนคุณครูว่า ถูกให้ไปยืนหน้าห้อง หลังจากนั้นก็ไม่กล้าถามอีกเลย  เพิ่งมาถามเก่งตอนเรียนในระดับปริญญาตรี เป็นเพราะว่าได้อ่านหนังสือมากหรือเปล่าไม่ทราบ ทำให้เกิดคำถามอยู่เสมอ จนอาจารย์ Beeman บอกว่าผมเป็นเจ้าหนู จาไมจัง ตอนสอนนักเรียนและนักศึกษา ก็พบว่านักเรียนและนักศึกษาเราไม่ชอบถาม ตั้งใจฟัง ตาแป๋วจนเราไม่แน่ใจว่าเข้าใจหรือเปล่าทำอย่างไรที่จะให้นักศึกษาเราถามเก่งๆนี่น่าสนใจนะครับ ลองมาดูว่าถ้าอยากถามเป็นภาษาอังกฤษในกรณีที่เราตามไม่ทันหรือไม่เข้าใจ น่าจะพูดว่าอย่างไร 

  1.7 Asking for clarification(ถามเพื่อให้อธิบาย)

-        Please tell me that again please.

 

-        Again please.

  <p style= "margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal">-        One more time, please.</p>   <p style= "margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal">-        What does that mean?</p>   <p style= "margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal">-        How do you spell it?</p>   <p style= "margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal">-        Please slow down.</p>   <p style= "margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal">-        Please don’t talk so fast.</p>   <p style= "margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal">-        Could you speak more slowly?</p>   <p style= "margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal">-        Louder, please.</p>   <p style= "margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal">-        I can’t hear you.</p>   <p style= "margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal">-        What else?</p>   <p style= "margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal">-        Describe it.</p>   <p style= "margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal">-        Please explain.</p>   <p style= "margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal">-        Could you tell me more?</p>   <p style= "margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal">-        Excuse me, how do you say…?</p>   <p style= "margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal">-        What does……mean?</p>   <p style= "margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal">-        How do you pronounce this?</p> <p style= "margin: 0in 0in 0pt 1.25in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; tab-stops: list 1.25in" class="MsoNormal"></p>                        -        What’s the English word for…?   <div style="text-align: center"></div>     ลองใช้ถามดูว่าเป็นอย่างไรบ้าง การถามโดยผู้เรียนใช้ความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ถามอย่างสร้างสรรค์น่าสนใจนะครับท่านละว่าอย่างไรบ้าง

Thank you Brooke Smith and Peace Corps