เก็บมาฝาก

อยากให้เพื่อนรู้

พีซีพี "ยาเสพติดชนิดใหม่"

   PCP (Phenyl Cyclohexyl Piperidine) หรือ Phencyclidine เป็นสารที่ทางการแพทย์ได้เคยนำมาใช้เป็นยาสลบ เมื่อ 40 - 50 ปีที่แล้ว โดยการฉีดเข้าหลอดเลือดดำ และได้เลิกใช้ยานี้กับมนุษย์มาเป็นเวลานานมาแล้ว  เนื่องจากพบว่าผู้ป่วยมีอาการไม่สงบ หลงผิด ขาดสติสัมปชัญญะ ขณะที่ฟื้นจากยาสลบ

การออกฤทธิ์

   เป็นสารที่จัดอยู่ได้ในหลายประเภท ทั้งสามารถทำให้เกิดประสานหลอน และกระตุ้นประสาท บางครั้งก็พบว่ากดประสาท แต่ตามกฏหมาย เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจืตประสาทประเภทท่ 2

อันตราย 

    พีซีพี สามารถเสพติดได้ และมักจะนำไปสู่การติดยาทางจิตใจ มีอาการอยากยาและมีพฤติกรรมที่ต้องหายามาเสพให้ได้ ถ้าได้รับยาขนาดต่ำหรือปานกลาง จะทำให้อัตราการหายใจ ความดันโลหิต อัตราการเต้นของชีพจรจะเพิ่มขึ้น ห่ยใจตื้น มีอาการเหมือนเมาเหล้า  แต่ถ้าได้รับยาขนาดสูง อัตราการหายใจ ความดันโลหิต อัตราการเต้าของชีพจรจะลดลงมาก อาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ตามัว ทรงตัวไม่ได้ เวียนศรีษะ และอาจทำให้ชัก หมดสติ และตายได้  ผลทางจิต อาจทำให้เกิดประสาทหลอน และอาจมีผลเหมือนกับอาการจิตเภท คือ เห็นภาพหลอน หวาดระแวง มีอาการคิดที่ผิดปกติ พูดจาสับสน ฯลฯ   ถ้าใช้เป็นเวลานาน ๆ จะมีอาการความจำเสื่อม มีความผิดปกติในการพูดและการคิด ซึมเศร้า น้ำหนักลด อาการเหล่านี้จะคงอยู่เป็นปีหลังจากหยุดยาแล้ว

บทกำหนดโทษ

     ผู้ผลิต ขาย นำเข้า หรือส่งออก  ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5 - 20 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000 - 400,000  บาท

     ผู้เสพ   ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 - 5 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 - 100,000  บาท

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรความเห็น (0)