การวิจัยด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สำหรับครั้งต่อไปจะเป็นตอนบ่ายของวันพฤหัสบดีที่ 6 ต.ค.48 โดยจะเน้นเรื่องการพัฒนาชุดโครงการวิจัยด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

         วันพฤหัสบดีที่ 8 ก.ย.48 (ประมาณ 12.00 – 15.00 น.) ผมเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ผศ.ดร.เสวียน เปรมประสิทธิ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ มีเรื่องที่น่าสนใจ พอสรุปได้ดังนี้


         1. เรื่องการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของ มน. นี้ ดร.เสวียนเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย มาประมาณ 1 ปี เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานดำเนินงานศึกษาวิจัยอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ สำนักพระราชวัง พระราชวังดุสิต

         2. คณะกรรมการของ มน. ชุดนี้ตกลงกันว่า จะนำหลักการและวิธีการของ KM มาใช้ในการดำเนินงาน และจะจัดตั้ง CoP การวิจัยด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชขึ้น

         3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สำหรับครั้งต่อไปจะเป็นตอนบ่ายของวันพฤหัสบดีที่ 6 ต.ค.48 โดยจะเน้นเรื่องการพัฒนาชุดโครงการวิจัยด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

         4. พื้นที่เป้าหมายมี 2 พื้นที่คือ ที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (เน้นความหลากหลายทางธรรมชาติ) และที่บริเวณวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา (เน้นกล้วยไม้)

         5. ปลายเดือน ต.ค.48 จะต้องช่วยกันจัดทำแผนแม่บท และแผนปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ เพื่อนำเข้าหารือร่วมกันกับคณะกรรมการชุดใหญ่ ณ สำนักพระราชวัง เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดทำแผนแม่บทในระยะ 5 ปีที่ 4 ที่จะจัดประชุมในเดือน ธ.ค.48

         6. ดร.เสวียนจะประสานงานกับสำนักพระราชวัง เพื่อขอพันธุ์มะกอกโอลีฟ (5 สายพันธุ์) มาทดลองปลูกที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งที่พิษณุโลกและพะเยา เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโต 

         ถ้าผมตกประเด็นสำคัญ หรือประเด็นที่น่าสนใจใด ๆ ไป ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น ๆ ช่วยกันแก้ไขเพิ่มเติมด้วยครับ ขอบคุณครับ

         วิบูลย์ วัฒนาธร

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)