KM กับกรณีฮุบมติชน
    ความเห็นของ ดร สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ แห่ง ทีดีอาร์ไอ เกี่ยวกับการที่บริษัทแกรมมี่ระดมซื้อหุ้น นสพ. มติชนและบางกอกโพสต์ ตีพิมพ์ใน นสพ. ข่าวสด ที่ผมได้อ่านบนเครื่องบินไปหาดใหญ่เช้าวันนี้ (๑๖ กย. ๔๘) เป็นความเห็นที่ถือว่ามีข้อมูลและหลักวิชาสนับสนุนที่ดีที่สุดที่ผมได้อ่าน (ผมอ่าน นสพ. น้อยมาก)
    และที่สำคัญข้อความในย่อหน้าสุดท้าย ช่วยกระตุก ประเด็นเชิง KM   คือเรื่อง "ทุนทางปัญญา" (Intellectual Capital) และ "สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้" (Intangible Assets)   คือถ้าสังคมปฏิเสธ   ตนในมติชนปฏิเสธที่จะร่วมงาน      แม้แกรมมี่จะซื้อหุ้นมติชนไปได้   ก็ได้แค่ สินทรัพย์ที่จับต้องได้   ซึ่งมีมูลค่าน้อยกว่าสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ 
ซึ่งอยู่ในความสามารถของคนและทีมงาน และอยู่ในความเชื่อถือของสาธารณชน 
    ดร. สมเกียรตินี่หลักแหลมจริงๆ สมแล้วที่สอบได้ที่ ๑ ประเทศไทยถึง  ๒ ครั้ง
วิจารณ์ พานิช
๑๖ กย. ๔๘
บนเครื่องบินไปหาดใหญ่