แผนการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย...เรื่องใหม่ที่ผมได้เรียนรู้

เป็นโอกาสดีที่ผมได้ร่วมเรียนรู้ในครั้งนี้ครับ

ผมไม่ใช่คุณครู ดังนั้น การทำแผนการสอน ผมจึงไม่ไม่เข้าใจในรูปแบบหากให้ทำเอง ก็คงเป็นแบบสไตล์ของผมเอง

การที่ได้ประชุมร่วมกับคุณครู ทำให้ผมได้เห็นกระบวนการ การทำแผนการสอน แผนการจัดประสบการณ์ ว่ามีเนื้อหาอย่างไร (ผมเห็นว่าน่าสนใจมากครับ เพราะผมอ่านแผนฯดูแล้ว เข้าใจ และนำไปใช้ได้เลย)

มาดูโครงสร้า้ง แผนฯ ที่คุณครู จัดทำขึ้น เป็นตัวอย่าง สัก ๑ ตัวอย่างดีกว่านะครับ

แผนการจัดประสบการณ์

เรื่อง  ร่างกายของเรา 

ชั้นอนุบาลปีที่........................

สอนวันที่ .....เดือน....................พ.ศ.................. 

สาระสำคัญ....................................................................................

จุดประสงค์.....................................................................................

แนวทางในการดำเนินกิจกรรม.......................................................

สื่อการเรียนการสอน /แหล่งเรียนรู้ ................................................

การประเมินผล สังเกตพฤติกรรม....................................................

 

นี่เป็นตัวอย่างแผนฯการจัดประสบการณ์ ๑ เรื่อง  ที่ผมรู้สึกว่าใช้ประโยชน์ได้กับพื้นที่ได้อย่างมีประโยชน์ก็มี ประเด็นดังนี้ ครับ

 • เป็นแผนที่คุณครูร่วมกันทำขึ้น เพื่อใช้ในพื้นที่เฉพาะ(หลากกลุ่มชาติพันธุ์)
 • เป็นแผนที่ทำขึ้นมาสอดคล้อง กับพัฒนาการเด็ก
 • เป็นแผนที่เชื่อมความเป็นสากล และท้องถิ่นเข้าด้วยกัน
 • เป็นแผนที่ได้ทดลองนำมาใช้ในพื้นที่ แล้ว เก็บข้อมูล ปัญหาต่างๆ เข้ามาพูดคุยเพื่อปรับปรุง โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา
 • เป็นแผนฯง่ายๆทำความเข้าใจได้ไม่ยาก นำไปใช้ได้เลย
 • สามารถใช้เป็นตัวอย่าง ให้กับบุคลากร สายอาชีพอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดความรู้ได้ เป็นอย่างดี 

 นับว่าเป็นโอกาสดีๆของผม อีกครั้งหนึ่งที่ได้เข้ามาร่วม แลกเปลี่ยนกับ บุคลากร ทางสายงานศึกษา ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The ultimate leader

คำสำคัญ (Tags)#การพัฒนาสมองเด็ก#การศึกษาปฐมวัย#การจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่น#กระบวนการเรียนการสอน

หมายเลขบันทึก: 40376, เขียน: 23 Jul 2006 @ 12:02 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 20:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

คุณครู สุนันทา สุภาวสิทธิ์

ได้เข้ามาอ่านและกรุณาเพิ่มเติมประโยชน์ของ แผนการจัดประสบการณของการทำกิจกรรมครั้งนี้์ ดังนี้

 • เป็นแผนฯที่ ส่งเสริมกระบวนการคิดให้กับเด็ก
 • เป็นแผนฯที่สอดคล้องกับธรรมชาติของเด็ก (เด็กจะชอบสนุกสนาน การเรียนรู้ของเด็กคือ การเล่น) แผนฯนี้ทำให้เด็กได้เล่น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
เขียนเมื่อ 
 • ลแะนำไป
 • ชันอนุบาล
 • พิมพ์ผิดครับ
 • จริงแล้วแผนการสอนมีหลายรูปแบบมาก แต่แผนการสอนที่ดีคือแผนการสอนที่ปรับปรุงอยู่เสมอ แผนการสอนของพื้นที่เฉพาะของความหลากกลุ่มชาติพันธุ์ ก็น่าสนใจ ลองเอาไปใช้ปรับปรุงส่วนที่คิดว่าไม่ดี ต่อไปน้องก็จะได้แผนการสอนที่ดีของน้องเองครับ
เขียนเมื่อ 
 • อย่าให้รูปแบบมาเป็นสิ่งปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์
 • คิดนอกกรอบเพื่อพัฒนา
 • แผนการจัดการเรียนรู้
 • กระบวนการเรียนรู้
 • หลากหลายรูปแบบ
 • เด็กของเรามีความแตกต่าง
 • ครูเราต้องตามทัน
 • ยังไม่มีข้อสรุปว่าดีที่สุดคืออย่างไร
 • คิดค้น สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม
 • เพื่อชาวปางมะผ้า
 • และไทยทุกคน

ขอบคุณท่านนักการศึกษาทั้งสองท่านครับ ท่านอาจารย์ขจิต และท่าน ผอ.บวร

นับว่าผมได้ข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งจากข้อคิดเห็นของทั้งสองท่าน

อาจารย์ขจิต สมกับเป็นคุณครูมากครับ ที่ละเอียดลออ ผมพิมพ์เร็วๆโพสเร็วๆ พิมพ์ผิดบ่อย พอผิด ความหมายก็เพี้ยนไป (อุปสรรคทางการสื่อสาร) ขอบคุณอาจารย์ที่ท้วงติงมาครับ

ส่วน ผอ.บวร คำเล็กๆความหมายใหญ่ๆ ที่เรียงร้อยลงมา จับใจครับ ขอบคุณครับ

อำพล สันทา
IP: xxx.113.17.157
เขียนเมื่อ 

อยากเรียนรู้เรื่องแผนครับ

 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ

- เข้ามา ลปรร. น่าภูมิใจจัง และดีใจที่เกิดเป็นคนไทย