วันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มสร้างบล็อก ดีใจที่ได้มีส่วนร่วมใน KM คงจะมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังในโอกาสต่อไป