วันนี้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์อาจารย์สอนให้สร้างบล็อกเป็นของตัวเอง เริ่มแรกก็งงๆ อยู่เหมือนกันว่าจะทำยังไง เราจะทำได้ไม่นะ แต่พอลงมือปฏิบัติจริงไม่อยากอย่างที่คิดเพราะมีขั้นตอนการปฏิบัติอ่านแล้วเข้าใจง่าย ขั้นตอนไม่ซับซ้อน ทำให้รู้สึกโล่งอกไป ดิฉันคิดว่าต่อไปคงจะต้องเข้ามาดูบ่อยๆแล้วเพราะรู้สึกเข้ามาอ่านแล้วทำให้เราได้รับความรู้มากมายจากการอ่าน