ทำอย่างไรให้เด็กรู้จักตนเอง

รู้จักตนเอง

สิ่งสำคัญที่สุดของนักแนะแนวอย่างหนึ่งคือต้องให้เด็กรู้จักตนเอง

เพราะเมื่อเด็กรู้จักตนเองเด็กก็จะสามารถเลือกในสิ่งที่เข้ากับตนเองได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน km_45ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วย แต่ทำได้อยาก