การจัดการองค์ความรู้

หวัดดีจ๊ะ วันนี้ได้มีโอกาสมาทักทายสมาชิก Go to know ทุก ๆ คน ช่วงนี้ยุ่งมากกับ Minor Thesis นี่ขนาดเพิ่งจะเริ่ม start นะ รู้ได้เลยว่าข้างหน้ายังมีอุปสรรคอีกเยอะ เอาล่ะค่ะ ถึงตอนนี้ก็จะขอแนะนำตัวเอง สั้น ๆ นะคะ ดิฉันทำงานอยู่ที่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า SME Bank นั่นแหละค่ะ ตำแหน่งของดิฉันคือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสาขา มีหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาลูกค้า พิจารณาสินเชื่อนโยบายของธนาคาร ติดตามหนี้ค้างชำระและอื่น ๆ อีกมากมาย คงจะกล่าวไม่หมดภายในค่ำคืนนี้ ในองค์กรของดิฉันมีการจัดการองค์ความรู้ด้วยกันหลายวิธี เช่น การจัดทำ Job Description สำหรับพนักงานทุกคนตั้งแต่หัวหน้าจนถึงลูกน้อง แม้แต่พนักงานขับรถ และแม่บ้านก็มีนะคะ การจัดฝึกอบรม ไม่ว่าจะเป็นอบรมภายใน (พนักงานเป็นผู้อบรม และถูกอบรม) อาทิเช่น โปรแกรมทางบัญชี โปรแกรมการวิเคราะห์สินเชื่อ เป็นต้น หรือการอบรมภายนอก โดยธนาคารจัดส่งพนักงานให้ไปเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมนากับหน่วยงานภายนอก เช่น การฝึกอบรมการทำแผนธุรกิจกับหน่วยงาน ศงป. การฝึกอบรมการทำบัญชีเบื้องต้น กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านมากยิ่งขึ้น ซึ่งความสำคัญในการจัดการองค์ความรู้ของแต่ละองค์กรมีความจำเป็นอย่างมาก เช่นเดียวกับองค์กรของดิฉัน ซึ่งบริการส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการให้บริการสินเชื่อโดยตรง ไม่มีธุรกรรมเกี่ยวกับเงินสด เช่น ฝาก ถอน โอนเงิน ดังนั้น พนักงานทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ ซึ่งต้องมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์สินเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาลูกค้า การประเมินหลักประกัน การวิเคราะห์ความเสี่ยง ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจของธนาคารทั้งสิ้น ดังนั้นหากองค์กรไม่มีการจัดการองค์ความรู้ที่เป็นระบบ ถูกต้อง ก็จะทำให้พนักงานในองค์กร ขาดการพัฒนาอย่างมีประสิทธภาพ ซึ่งส่งผลเสียให้แก่ธนาคารอย่างแน่นอน แต่ในองค์กรของดิฉันก็ยังขาดการพัฒนาในด้านการติดต่อสื่อสาร ภายในองค์กรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มีการพัฒนาที่อาจจะล่าช้ากว่าหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และคุณภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นองค์กรจึงควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีในส่วนนี้ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อความเจริญเติบโตขององค์กรในอนาคต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM varityความเห็น (0)