ต้นไม้กับธรรมะ

การจัดการเรียนรู้บูรณาการต้นไม้กับธรรมะ

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายนที่ผ่านมา  โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ของเราได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่ง จากอาจารย์ ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร ประธานที่ปรึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มาเยี่ยมให้กำลังใจในการทำงาน  และพูดคุยกับชุมชนของเรา  ท่านแบ่งกลุ่มผู้ฟังออกเป็น ๓ กล่ม เป็นผู้ปกครองนักเรียนและกรรมการสถานศึกษา กลุ่มนักเรียน  และครู  คำพูดของท่านที่ครูมัสอยากมาเล่าให้ฟังคือ ท่านบอกว่าโรงเรียนของเราสอนนักเรียนได้จิต แล้ว  แต่กายยังไม่ได้ ครูมัสก็คิดตามนะคะ  และก็เห็นด้วยกับท่าน  และยังสงสัยอยู่ว่า เอ..เราอยู่กับมองไม่เห็น  และเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้เด็กของเรารู้ เกิดปัญญาได้  ครูมัสก็พูดคุยกับครู และบอกให้เพื่อนครูเขียนแผนการจัดการเรียนร้บูรณาการต้นไม้ (ต้นพังคี เป็นต้นไม้ที่เรากำหนดให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้ เขียนรายงาน คล้ายงานวิจัยเล็ก ๆ) กับวิถีพุทธ  เพื่อให้เด็กเกิดสมาธิ สนใจ และมีความเชื่อว่าจะเกิดปัญญา  มีครูคนหนึ่งถามครูมัสว่า  จะเขียนอย่างไร  ก็ตอบโดยการยกตัวอย่างว่า ถ้านักเรียนเฝ้าดูการเติบโตของพืช และดูสิ่งที่เกี่ยวพันกับพืชชนิดนั้น (อาจารย์ใช้คำว่า สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว) แล้วนำมามองดูตัวเรา ถ้าเป็นสาระคณิตศาตร์  ดูขนาดของใบ กับสัดส่วนที่เปลี่ยนไป ความสมดุลย์ ศึกษากายภาพ และเขียนบันทึกใช้การคำนวณ การหาพื้นที่ นักเรียนได้สัมผัส เห็น คิด บ่อย ๆ จะจำได้  แต่เมื่อครูมัสมองหน้าเพื่อนครูรู้ว่าไม่เข้าใจ  เราเองก็พูดไป พูดมา ชักจะไปกันใหญ่  ก็เลยไปเรียนถามผู้อำนวยการประยงค์  แก่นลา  ท่านบอกว่าให้ลองใหม่ ท่านเองก็ช่วยด้วยโดยการประชุมแล้วพูด ยกตัวอย่าง ให้หลากหลาย เดี๋ยวนี้ ครูมัสจับกลุ่มเพื่อนครูคุยกันบ่อยมาก ใช้เวลาพักกลางวัน  หรือหลังเลิกเรียน คุยกันเรื่องการสร้างปัญญา  สนุกนะคะ  หลาย ๆ คน  หลาย ๆ กลุ่ม หลายความคิด  ขณะนี้ก็กำลังพยายามทดลองใช้เทคนิคการเล่าเรื่องย้อนหลัง  ความทรงจำที่ดี ดี  แต่ยังอยู่กลุ่มเล็ก ประมาณ ๕-๘ คน (กลุ่มอายุใกล้เคียงกัน ๒๖ - ๓๕ ครูมัสแก่ที่สุด)  ไม่ทั้งโรงเรียน  บางครั้งครูก็ล้านะคะ  ครูมัสพบว่า ถ้าผู้นำอารมณ์ดี บรรยากาศการทำงานก็น่าอยู่ นะคะ เพื่อน ก็กล้าพูด  กล้าคุย กล้าแสดงความคิดเห็น  นั่นก็หมายถึงนักเรียนด้วยคะ   ในฉบับนี้มีภาพบรรยากาศ โรงเรียนมาอวด  

ครูมัส  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ จังหวัดยโสธรความเห็น (2)

วิจารณ์ พานิช
IP: xxx.115.6.17
เขียนเมื่อ 

ครูมัสกรุณาเล่าเรื่องที่ที่ครูจับกลุ่มคุยกัน ได้ไหมครับ    เล่าให้เป็น "เรื่องเล่า" นะครับ

วิจารณ์

ผู้สำเร็จราชการ กรุงลงกา แขวนโยนก สุวรรณเขต เวียงจันทร์
IP: xxx.9.124.110
เขียนเมื่อ 
   สุดยอดอยู่แล้ว โรงเรียนศิลาทองของ  เรา