จุดเริ่ม KM ในองค์กร

KM ที่มีอยู่แล้วบ้างในองค์กร(อย่างไม่รู้ตัว)

องค์การของข้าพเจ้าเป็นองค์กรเล็กประกอบด้วยบุคลากรประมาณ 5 คน โดยเป็นธุรกิจที่รับเป็นตัวแทนเคลียร์สินค้าสำหรับผู้ส่งออกจากประเทศไทยไปยังประเทศมาเลเซียททางด่านปาดังเบซาร์  จากการที่เป็นธุรกิจครอบครัวขนาดเล็กทำให้ไม่มีการตระหนักถึง KM มากนัก อย่างไรก็ตามหลังจากข้าพเจ้าได้รู้จัก KM แล้วทำให้เห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญ

ข้าพเจ้าจึงเริ่มจากการพิจารณาถึง KM ที่มีอยู่แล้วบ้างในองค์กร(อย่างไม่รู้ตัว) และสิ่งที่จะพัฒนาต่อไป บางสิ่งบางอย่างที่มีอยู่แล้วได้แก่ การเก็บข้อมูลลูกค้า แบบฟอร์มการทำเอกสารในรูปแบบต่างๆ เช่น ทั่วไป ชดเชย และ BOI ของแต่ละบริษัท สำหรับสิ่งที่ข้าพเจ้าคิดในเบื้องต้นได้แก่ คู่มือการใช้โปรแกรมที่เก็บข้อมูล คู่มือการนำเข้าส่งออก การจัดเอกสาร การหมุนเวียนตำแหน่งงาน เพื่อให้บุคลากรทำงานแทนกันได้ทุกตำแหน่ง โดยข้าพเจ้าจะได้พิจารณาและพยายามปรับแต่งวิธีการและรายละเอียดต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Data,Information and Knowledge?ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

คุยกันบ่อยๆ  เพราะ คนน้อย  หาเวลาคุยกันแบบ deep listening ได้

ปฏิบัติธรรมะบ้าง  จะช่วยแก้ปัญหา EQ ได้ดี 

 

เริ่ม สอนแบบ ให้ พนง learning by doing เพราะ เป็นจุดเริ่มต้น ของการ empowerment  กิจการจะขยายได้อีก