ความรู้ การทำงาน องค์กร

เริ่มสัปดาห์ใหม่ได้ 3 วันแล้ว งานยุ่งตลอด มีเรื่องมากมายหลายอย่างเข้ามาให้คิด ให้จัดการ ธุรกิจขององค์กรที่เคยทำงานมาในอดีตและปัจจุบันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมาก โดยส่วนแรกเป็นธุรกิจเกี่ยวกับ Electronics แต่มาในปัจจุบันเป็นธุรกิจเกี่ยวกับถุงมือยางทางการแพทย์ แต่ถึงจะแตกต่างกันอย่างไรก็ตาม แต่หน้าที่ความรับผิดชอบยังคงคล้ายๆกันไม่มีความแตกต่างกันมากนัก หน้าที่ที่พูดถึงก็คืองานในด้าน Quality Assurance นั่นเอง  ถามว่าสาขาวิชาที่จบการศึกษามานั้นสอดคล้องกับงานที่รับผิดชอบโดยตรงไม๊  เมื่อคิดโดยภาพรวมแล้วก็คงไม่ตรงซะทีเดียว ถือเป็นการประยุกต์ใช้มากกว่า เรียนจบมาในสาขา IE และมารับผิดชอบงานด้าน Quality Assurance ก็ถือว่าสนุกดีนะ   งานด้าน Quality Assurance ตาม wording แล้วคือการรับประกันคุณภาพก่อนส่งผลิตภัณฑ์หรือบริการสู่ลูกค้า จากประสบการณ์ที่เคยทำงานมาอาจจะแบ่งงานด้าน Quality Assurance ออกเป็นส่วนย่อยๆ ได้เป็น QC (Quality control ), Quality System (ควบคุมระบบคุณภาพโดยรวมขององค์กร), Lab Testing   (ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตาม spec), Product approve (QA Product),Technical Assurace (การทวนสอบและรับรองกระบวนการ) เป็นต้น  สำหรับงานที่รับผิดชอบในบริษัทเดิมจะเป็นในลักษณะของ Quality control ในส่วนงานผลิตจาก production + Quality assurance ด้านการ audit กระบวนการ + Corrective & Preventive action + การตอบ complaint ให้กับลูกค้า ส่วนงาน ณ บริษัทใหม่ที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบันจะค่อนข้างหลากหลายมาก โดยหลักๆจะเป็นงานด้านการตอบ Complaint / การควบคุมการเปลี่ยนแปลง (change control) / งานด้าน Corrective and Preventive action / งานด้าน Design control / Validation ( Process/ Sterile / Software / Cleaning / Test method ) / Risk Management / IE Technique for productivity improvement เมื่อประเมินตนเองแล้วคิดว่าตนเองมีความรู้ด้าน Quality ที่ดีระดับหนึ่งทีเดียว โดยอยู่ในวงการ Quality มาก็ย่างปีที่ 8   ซึ่งคิดว่าความรู้ประสบการณ์ที่ตนเองมีในด้านนี้จะมีการพัฒนายิ่งๆขึ้นไปและเป็นส่วนหนึ่งที่คอยสนับสนุนการเจริญเติบโตขององค์กรเพื่อการแข่งขันอย่างยั่งยืน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Knowledge Management_MBAความเห็น (0)