กิจกรรม “คุยกันฉันมิตร”

กิจกรรมการเรียนภาษาไทย แบบเล่นปนเรียน

 

กิจกรรม  “คุยกันฉันมิตร”

 โดย  ครูบุษยมาศ  หีบเพชร โรงเรียนบ้านนกงาง  สพป.ระนอง

จุดมุ่งหมาย

  1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้การสังเกต พิจารณาได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็ว
  2. เพื่อให้นักเรียนสามารถทำความรู้จักและคุ้นเคยกับหมู่คณะได้ดีขึ้น
  3. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ตามที่ได้เรียนไปแล้วมาประยุกต์ใช้ได้อย่างดี
  4. เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการฟังที่ดี

สื่อ

การดาษ A4     CD  เพลง    กระดานดำ   ชอล์ก

วิธีการดำเนินกิจกรรม

1.ครูแจกกระดาษ  A4  ให้ผู้เล่นคนละ  1 แผ่น  ให้ผู้เล่นพับเป็นแปดส่วน เท่าๆกัน  จะได้ ตาราง  8 ช่อง  ให้เขียนหมายเลข  1-8  ลงในช่องทุกช่อง  ทีละหมายเลขโดยใส่หมายเลขละช่อง  จะได้ตารางดังนี้

2.ให้ผู้เล่นกลับด้านหลังกระดาษที่ว่างเปล่าแล้วเขียนชื่อตัวเองลงไปกลางหน้ากระดาษ

3.จากนั้น  ครูกำหนดให้ผู้เล่นไปหาลายเซ็นของเพื่อนมาใส่ให้ครบทุกช่อง ช่องละ  1  ลายเซ็น  โดยที่ผู้เล่นจะต้องไปเซ็นให้เพื่อนคนอื่นๆด้วย แต่กระดาษของตนจะต้องไม่มีลายเซ็นของตนเอง  ขณะปฏิบัติกิจกรรมนี้  ครูเปิดเพลงคลอเบาๆ

 

4.เมื่อหาลายเซ็นครบแล้วให้ผู้เล่นกลับมานั่งที่ รอจนกว่าผู้เล่นจะนั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคน

5.ครูเขียนข้อความบนกระดาน ทีละข้อ  เพื่อให้นักเรียนไปตามหาเจ้าของลายเซ็นที่ให้มาในแต่ละช่องว่าเป็นของใคร

 

พร้อมทั้งถามคำถามดังนี้

ช่องที่ 1  เจ้าของลายเซ็นช่องนี้มีชื่อว่าอะไร (ชื่อเต็ม)

ช่องที่ 2  เจ้าของลายเซ็นช่องนี้มีนามสกุลว่าอย่างไร

ช่องที่ 3  เจ้าของลายเซ็นช่องนี้ชื่อมีประวิสรรชนีย์  หรือไม่

ช่องที่ 4  เจ้าของลายเซ็นช่องนี้มีชื่อและนามสกุลรวมกันกี่พยางค์

ช่องที่ 5  เจ้าของลายเซ็นช่องนี้มีชื่ออยู่ในมาตราตัวสะกดใด

ช่องที่ 6  เจ้าของลายเซ็นช่องนี้มีชื่อแปลว่าอะไร

ช่องที่ 7  เจ้าของลายเซ็นช่องนี้เกิดวันอะไร

ช่องที่ 8  เจ้าของลายเซ็นช่องนี้ สอน/เรียน อยู่ในระดับชั้นใด

6.  เมื่อหาเจ้าของลายเซ็นได้ครบทุกช่องแล้ว  ให้นั่งลง  ผู้ที่นั่งลงก่อนจะเป็นผู้ชนะ

กิจกรรมเสนอแนะ

1.    กิจกรรมนี้อาจเพิ่มความยากง่าย  หรือปริมาณข้อ  ที่จะให้ทำได้ตามระดับความสามารถของผู้เล่น

2.    อาจดัดแปลงไปใช้ในวิชาอื่นๆ  เช่น  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  ลูกเสือ   กิจกรรมละลายพฤติกรรม

 

  -อ้างอิงจาก  หนังสือพัฒนาทักษะภาษาพัฒนาความคิด  ด้วยกิจกรรม  การเล่น  ประกอบการสอนภาษาไทย 

 ของ  ศ. อัจฉรา  ชีวพันธ์

-บูรณาการจากกิจกรรมลูกเสือบันเทิง ของสมาคมสโมสรลูกเสือเมืองราชบุรี

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เผยแพร่ผลงาน

คำสำคัญ (Tags)#การศึกษา

หมายเลขบันทึก: 402551, เขียน: 13 Oct 2010 @ 22:00 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 23:02 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)