ประเพณีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บุคคลที่ล่วงลับไปแล้ว ในเดือน 10 คือ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 เป็นวันรับ  ตา ยาย โดยเชื่อว่า พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตายาย และญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว โดยเฉพาะผู้ที่ต้องตกนรก หรือเรียกว่าเปรต จะได้รับอนุญาตให้มาพบกับญาติของตนในเมืองมนุษย์ได้

          และวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 เป็นวันส่งตา ยาย กลับไปสู่นรกดังเดิม 

โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ 

          การจัดหมรับ (อ่านว่า หมับ แปลว่า สำรับ) ได้แก่ การจัดเสบียงอาหารเป็นสำรับถวายพระภิกษุ ปัจจุบันจะใส่ปิ่นโต

          การตั้งเปรต เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำบุญ เมื่อยกหมรับไปถวายพระภิกษุแล้วจะเอาอาหารที่จัดไว้ ซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งไปจัดตั้งไว้ให้เปรต โดยมากเป็นอาหารที่ผู้ล่วงลับไปแล้วชอบในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ แต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือขนม 5 อย่าง คือ ขนมพอง ขนมลา  ขนมไข่ปลา  ขนมดีซำ และขนมบ้า  มีสายสิญจน์วงรอบ โดยให้ปลายสายสิญจน์อีกข้างหนึ่งโยงมาสำหรับพระภิกษุชักบังสุกุล ซึ่งชาวบ้านจะกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ พอเก็บสายสิญจน์แล้ว ก็จะมีการแย่งอาหาร และขนมที่ตั้งเปรตไว้อย่างสนุกสนาน เรียกว่า ชิงเปรต แล้วนำมากิน ถือว่าได้กุศลแรงและเป็นสิริมงคล 

                                 

วันนี้ไปทำบุญวันสารทเดือนสิบที่วัดนทีมุขาราม  ตำบลปลายพระยา  อำเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี่  เป็นวัดเล็กๆ วัดหนึ่ง ก็เลยนำบุญมาฝากทุกคนค่ะ

ไหว้พระประจำวัดก่อนค่ะ

   

เสร็จแล้วพาปิ่นโตไปถวายพระ  ภายในโรงครัวพุทธศาสนิกชนนั่งกันเต็ม

                                            ตักบาตรข้าวสาร

    ตักบาตรพระประจำวันเกิด

                                               แห่พุ่มผ้าป่า

                                                                         ตามด้วย 

                                            แห่กระจาดรอบโบสถ์

                                            จบด้วยพิธีตั้งเปรต