GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

คุณค่าของการใช้ภาษาไทย

ภาษาไทยเป็นภาษาที่สุภาพ ไพเราะ อ่อนหวาน

  “คุณค่าของการใช้ภาษาไทย”

          ภาษาไทยเป็นภาษาที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยมาช้านานตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน ภาษาไทยเป็นภาษาที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาจากพระมหากษัตริย์ไทยโดยไม่ได้ลอกเลียนแบบมาจากภาษาอื่น  ชาติอื่น

           ภาษาไทยเป็นภาษาที่สุภาพ  ไพเราะ  อ่อนหวาน  และสิ่งที่สำคัญ  คือเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารของมนุษย์ในชีวิตประจำวัน  ถ้าเราพูดภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ  จะแสดงถึงกิริยามารยาทที่เรียบร้อย  นอบน้อมมีสัมมาคารวะ  จะทำให้คนอื่นมีความรักใคร่ในตัวเรา  ภาษาไทยยังสามารถนำมาเรียบเรียงแต่งเป็นคำประพันธ์ประเภทร้อยแก้ว  เช่น  นิยาย  นิทาน  วรรณคดีให้พวกเราได้เรียนได้ศึกษา  ได้อ่าน

            ภาษาไทย  นอกจากนี้ยังสามารถนำมาดัดแปลงแต่งเป็นเพลงได้อย่างไพเราะเพราะพริ้ง  เมื่อใครได้ยินแล้วทำให้หลงใหล  เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงนั้น  และทำให้ผ่อนคลายความตึงเครียดให้กับสมอง  แม้แต่คนต่างชาติยังชอบในศิลปวัฒนธรรมไทยเรา  คุณค่าและประโยชน์ของภาษาไทยนั้นมีมากมาย

          ดังนั้นเราควรที่จะเห็นคุณค่าและอนุรักษ์ภาษาไทยนี้ไว้ให้ชนคนรุ่นหลังได้พูด  ได้เรียน  ได้อ่าน และได้ร้องภาษาไทย  ภาษาไทยของเราจะได้ไม่สูญหายไป  จะได้อยู่คู่กับคนไทยไปตลอดกาลนาน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 401667
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 9
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน

ความเห็น (9)

ยึดมั่นว่าภาษาไทยไม่สูญ

เอกจำรูญจำรัสพิพัฒน์ผล

ยังยืนอย่างดีมีมงคล

บันดาลมนต์ดนตรีกวีวาร......เอย

เผลอไปเที่ยวที่อื่นอาจารย์มาตั้งแต่เมื่อไหร่

ขอบคุณนะคะสำหรับบทกลอนที่ไพเราะ

กิจกรรมวันภาษาไทย อนุรักษ์และสืบสานภาษาไทยไว้ให้ลูกหลาน เด็กรุ่นใหม่อาจจะยังจินตนาการตัวละครในวรรณคดีไม่ค่อยออก ขออนุญาตฝากรูปนะคะ

ภาษาไทย ภาษาเรา เอาใจใส่

ด้วยการใช้ การอ่าน สู้การเขียน

งดงามนัก จักร้อยสาย ร่ายคำเพียร

ภาษาเทียน ภาษาไทย ใช้สื่อกัน..

สวัสดีค่ะ ครูอิ๊ด...

สวัสดีค่ะครูอ้อ

ขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาเยี่ยม ร่วมอนุรักษ์ภาษาไทย บทกลอนเพราะมาก ภาษาเทียนคือภาษาอะไรคะ.........อิอิ

ดกิอกเืิืิ้เด

กอแฟด้ะัะัะัอแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ

สาดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ควยควยควยควยควยควยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆควยควยควยควยควยควยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆควยควยควยควยควยควยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆควยควยควยควยควยควยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆควยควยควยควยควยควยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆควยควยควยควยควยควยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆควยควยควยควยควยควยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆควยควยควยควยควยควยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆควยควยควยควยควยควยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆควยควยควยควยควยควยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆควยควยควยควยควยควยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆควยควยควยควยควยควยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆควยควยควยควยควยควยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆควยควยควยควยควยควยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆควยควยควยควยควยควยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆควยควยควยควยควยควยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆควยควยควยควยควยควยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆควยควยควยควยควยควยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆควยควยควยควยควยควยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆควยควยควยควยควยควยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆควยควยควยควยควยควยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆควยควยควยควยควยควยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆควยควยควยควยควยควยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆควยควยควยควยควยควยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆควยควยควยควยควยควยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆควยควยควยควยควยควยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆออออออออออ