สวัสดีครับ

อบรม Km  2 วัน ได้ความรู้มากมาย ขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน  ขอบคุณจริงๆ แล้วจะพยายามใช้ประโยชน์จากการนี้ให้เต็มที่เลยครับ