วันที่21กรกฎาคม2549 เวลา10.35น. ฝึกเรียนการสร้างบล็อค