หนึ่งเรื่องที่ประทับใจ

orawan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การร่วมมือ เป็นกันเอง
การทำงานทุกอย่างจะสำเร็จได้ถ้าทุกคนในองค์กรมีความร่วมมือ ร่วมใจกันบุคคลากรทุกระดับมีความเป็นกันเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเห็น (0)