(ร่าง) กำหนดการ UKM ครั้งที่ 8 ที่ มน.


(ร่าง) กำหนดการ UKM ครั้งที่ 8 ที่ มน.
[ที่ได้จากการประชุม Business Meeting (13/07/49) และแก้ไขเพิ่มเติมหลังจากนั้น]

(ร่าง) กำหนดการ
การเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 (4 /2549)
ในหัวข้อ “การพัฒนาทุนมนุษย์สู่องค์กรเรียนรู้”
วันพฤหัสบดีที่ 2 - เสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549

15.00 น.
         ประชุมผู้ประสานงานหลักสมาชิกเครือข่ายฯ (Business Meeting)
ณ ห้อง Main Conference ตึก CITCOMS ม.นเรศวร

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549

08.00 – 08.30 น. 
         ลงทะเบียนหน้าห้องสุโขทัย

08.30 – 09.00 น. 
         พิธีเปิด
         โดย รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี 

         อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

09.00 – 10.15 น. 
         ปาฐกถาพิเศษ “chaordic organization”
        
โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช 
        
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
        
ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)

10.15 – 10.30 น. 
         รับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.30 น. 
         แบ่งกลุ่มย่อย ออกเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 10 คน
         เพื่อเล่าเรื่อง (Storytelling) ในหัวข้อ 
         “ความสำเร็จของการพัฒนาทุนมนุษย์สู่องค์กรเรียนรู้”

12.30 – 13.30 น. 
         รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 13.50 น. 
         เล่าเรื่อง “HRD ในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ” 
         โดย นพ.อภิชาติ ศิวยาธร 
         ศาสตราจารย์คลินิกสาขาตจวิทยา
        
ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการทางการแพทย์ Bumrungrad International 
         (เล่าเรื่อง 15 นาที ทดเวลา 5 นาที)

13.50 – 15.00 น. 
         แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนเพื่อนำเสนอ
         
- เรื่องเล่าเร้าพลังที่เป็น best practice (กลุ่มละประมาณ 5 นาที)
         
- “ขุมความรู้” (Knowledge Assets) ที่ได้จากการเล่าเรื่องความสำเร็จทุกเรื่อง
         (กลุ่มละประมาณ 10 นาที) (ทดเวลากลุ่มละ 5 นาที)

15.00– 15.15 น. 
         รับประทานอาหารว่าง

15.15– 16.45 น. 
         นำเสนอ (ต่อ)

16.45 – 18.30 น. 
         - นั่งรถราง / ปั่นจักรยาน ชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
        
“ดินแดนรุ่งอรุณแห่งความสุข” ซึ่งได้รับการยกย่อง
         ให้เป็น “มรดกโลก” โดยองค์การ UNESCO
         - กราบสักการะ "พ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
        
- แวะซื้อขนมและของฝากจากสุโขทัย ได้แก่ ขนมเกลียว ถั่วทอดสุโขทัย 
            เครื่องเงิน / ทองลายโบราณสุโขทัย เครื่องประดับไม้แกะสลัก 
            ผ้าทอหาดเสี้ยว

18.30 – 21.30 น. 
         รับประทานอาหารเย็นพร้อมคาราโอเกะ

20.00 – 21.30 น. 
         แนะนำและสาธิตการใช้ระบบการจัดการความรู้ KnowledgeVolution 
         โดย ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549

08.30– 10.00 น. 
         ระดมสมองเพื่อจัดการกับ “ขุมความรู้” (Knowledge Assets) 
         ที่ได้จากทุกกลุ่มเป็น “แก่นความรู้” (Core competence) 
         โดยใช้ Card Technique
โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่

กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 – 4 (เดิม)

กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย กลุ่มที่ 5 – 8 (เดิม)

10.00 – 10.15 น. 
         รับประทานอาหารว่าง

10.15– 10.45 น. 
         นำเสนอ “แก่นความรู้ (Core competence) : การพัฒนา
         ทุนมนุษย์สู่องค์กรเรียนรู้” (กลุ่มละ 15 นาที)

10.45 – 11.45 น. 
         รวมกลุ่ม AAR

11.45 – 12.00 น. 
         พิธีปิด
         โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

 หมายเหตุ

1. ทีมวิทยากรกระบวนการ

         1. รศ.มาลินี            ธนารุณ
         2. รศ.เทียมจันทร์   พานิชย์ผลินไชย
         3. ผศ.ดร.เสมอ      ถาน้อย
         4. ดร.รุจโรจน์        แก้วอุไร
         5. อ.สมลักษณ์      วงศ์สมาโนดน์
         6. อ.เอกรินทร์       ชุลีกร
         7. อ.พนมขวัญ       ริยะมงคล
         8. นายอนุวัทย์       เรืองจันทร์
         9. น.ส.วันเพ็ญ       ตันจันทร์กูล
         10.น.ส.มาดา        ชยทัตโต

2. เครื่องบิน

         สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (โทร 1771)

         กรุงเทพฯ – สุโขทัย 
                  07.10 น. – 08.20 น. (ทุกวัน)

         สุโขทัย - กรุงเทพฯ 
                  10.50 น. (จันทร์ พุธ)
                  15.50 น. (อาทิตย์ อังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์)

         สายการบินไทย

         กรุงเทพฯ – พิษณุโลก 
                  06.35 น.
                  18.30 น.
                  12.30 น.** (พฤหัสบดี ศุกร์ อาทิตย์) 
                  ** Business Meeting Flight **

         พิษณุโลก – กรุงเทพฯ 
                  08.00 น.
                  20.00 น.
                  14.10 น. (พฤหัสบดี ศุกร์ อาทิตย์)

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

หมายเลขบันทึก: 40026เขียนเมื่อ 21 กรกฎาคม 2006 10:41 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 17:27 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)
  • ขอบคุณมากครับ คราวนี้มีร่างกันเร็วมากครับ สมกับได้รางวัลจริง ๆ
  • ครั้งนี้ น้อง Audit3 ของเรา คงไม่ผิดหวังแล้วนะ ที่จะได้ฟัง ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช แบบเต็ม ๆ
  • อาจารย์ Panda มาเร็วมาก คงได้ A+++ อีกตามเคย
  • ขอชื่นชมครับอาจารย์ร่างได้รวดเร็วมาก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี