มหัศจรรย์แห่งน้ำ

น้ำกับชีวิต

โดยทั่วไปคนเราจะดื่มน้ำเมื่อรู้สึกกระหาย แต่จริงแล้วความรู้สึกกระหายเป็นเพียงหนึ่งในอาการที่ร่างกายแสดงว่ากำลังขาดน้ำ จากการศึกษาพบว่า ร่างกายคนเราสามารถแสดงความรู้สึกหรืออาการว่าเรากำลังขาดน้ำด้วยวิธีต่างๆ มากมาย การมองข้ามอาการเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคร้ายแรงหลายโรค ที่แม้รักษาในปัจจุบันก็ทำได้เพียงแค่บรรเทา ไม่สามารถหายขาดได้เพราะร่างกายของคนเรามีน้ำถึง 70 %  เป็นองค์ประกอบทุกอวัยวะ การดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ จึงสำคัญมากต่อสุขภาพของร่างกาย การดื่มน้ำในปริมาณที่พอเหมาะกับความต้องการของร่างกายมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

โปรดติดตามมหัศจรรย์แห่งน้ำ เรื่องต่อไป

(สรรหามาเล่า โดย อวยพร ชิตดุษดี  จ.วิเคราะห์นโยบายและแผน 6ว)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพรความเห็น (0)