ฝ่ายอำนวยการ

ตารางการอบรมคอมพิวเตอร์ในการใช้อีเมลและอินเตอร์เน็ต

ตารางการจัดฝึกอบรมคอมผิวเตอร์ การประยุกต์ใช้อีเมลและอินเตอร์เน็ต
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่  5-7 ต.ค.48 ,รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่  10-12 ต.ค.48  ณ อาคารฐานความรู้ชุมพรออนไลน์  ถนนทวีสินค้า อ.เมือง จ.ชุมพร

เวลา
วันที่
09.00-12.00 น.
12.00-
13.00 น.
13.00-16.00 น.
5,10 ต.ค.48
ลงทะ
เบียน 08.00-08.30
08.45
ชี้แจงโครงการ
- การติดตั้งโมเด็ม - การติดตั้ง Driver
- การตั้งค่าโมเด็ม
- การตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต(Connection)
รับประทานอาหารกลางวัน
- ความรู้พื้นฐานในการใช้อินเตอร์เน็ต
6,11 ต.ค.48

- ระบบอีเมล     - ฟรีอีเมล    - การจัดการอีเมล
- การประยุกต์ใช้อีเมล์ในการ รับ-ส่งงานในราชการ     
 - การแนบไฟล์   - ข้อจำกัดของฟรีอีเมล์

- ระบบอีเมล     - ฟรีอีเมล    - การจัดการอีเมล
- การประยุกต์ใช้อีเมล์ในการ รับ-ส่ง  งานในราชการ  
- การแนบไฟล์   - ข้อจำกัดของฟรีอีเมล์

7,12 ต.ค.48
- การลดขนาดไฟล์เพื่อส่งอีเมลได้ง่ายขึ้นด้วย โปรแกรม Winzip
- ลดขนาดไฟล์รูปภาพด้วยโปรแกรม Photoshop และ ACD See
- การนำเข้าข้อมูลจากเครื่อง Scanner
- ความรู้ E-office
- ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และการแก้ไขปัญหา ในการรับส่งอีเมล
- ปัญหาที่เกิดขึ้นในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและการแก้ไข(error)
- การป้องกันและแก้ไขปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์  
- ซักถามปัญหา

หมายเหตุ   รับประทานอาหารว่าง  10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กร ภ.จว.ชุมพร

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 3981, เขียน: 16 Sep 2005 @ 11:54 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 13:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)