เวที "คุณอำนวย"

  วงเรียนรู้คุณอำนวย

 

จากการหารือช่วงเช้า คุณอำนวยก็ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย โดยเป้าหมายของคุณอำนวยก็คือ พัฒนาตนเองเป็นคุณอำนวยมืออาชีพ คุณอำนวยที่ดีจะต้องมีทักษะหลัก 3 อย่างคือ (1) ต้องจดบันทึกเก่ง (2) ประสานงานเก่ง และ (3) การนำประชุมแบบมีส่วนร่วม ซึ่งทักษะหลัก 3 ข้อนี้จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคุณอำนวย แล้วก็ได้มีการแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 3 วงเรียนรู้ <p>โดยแบ่งตามตำบลที่ทีมคุณอำนวยรับผิดชอบและให้แต่ละกลุ่มย่อยเล่าประสบการณ์ของตนเองว่าก่อนจะมาทำโครงการฯ นี้ได้ทำงานอะไรมาบ้าง มีจุดเด่น จุดด้อยของตนเองตรงไหน อยากจะปรับปรุงเพิ่มเติมและพัฒนาตนเองตรงจุดไหน ข้อสรุปที่ได้คือ </p><p> </p>ทีมมะม่วงสองต้น<p> </p>พี่สาว เริ่มจากงานธุรการ มีความถนัดในเรื่องการประสานงาน แต่เป็นคนขาดความเชื่อมั่นในตนเอง และเรื่องการเงินและบัญชีไม่ค่อยทราบเท่าที่ควร ต้องการจะปรับปรุงตนเองในด้านที่ขาด และพอมาเริ่มทำโครงการฯ ร่วมกันก็ทำให้เป็นกล้ามากขึ้น แต่ก็ต้องการพัฒนาตนเองเพิ่มเติมอยู่ดี<p> </p>พี่เสาว์ (คุณเสาว์ลักษณ์) ทำงานธุรกิจส่วนตัว ไม่มีความรู้ทางด้านนี้ ที่ได้เข้ามาร่วมงานนี้ก็มาเป็นเพื่อน คุณซาบีอา และโดยชักชวนให้เข้ากลุ่มด้วย แต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุด<p> </p>พี่เสาว์คน เป็นนักพัฒนากรในพื้นที่อยู่แล้ว แต่ก็จะพยายามเรียนรู้เพิ่มเติมให้ได้มากที่สุด และอยากจะพัฒนาตนเองทางด้านคอมพิวเตอร์ด้วย <p> </p>ทีมตำบลท่าไร่<p> </p>เป็นการเล่าเกี่ยวกับพื้นที่ตำบลท่าไร่ (บริชุมชน) โดยพี่จุรี เล่าว่า ตนเองเป็นนักพัฒนากรจังหวัด รับผิดชอบตำบลท่าไร่ เป็นผู้บุกเบิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ทำให้รู้จักคนในพื้นที่มาก ทำให้การติดต่อประสานงานได้ง่ายขึ้น และพอจะรู้ว่าผู้ชำชุมชนในตำบลท่าไร่ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ ต่างคนต่างอยู่  ส่วนคุณซาบีอา และคุณชินวัฒน์ ก็พอจะทราบบริชุมชนของตำบลบางจาก ก็เมื่อได้เริ่มทำโครงการฯ นี้ ก่อนหน้านี้ก็ไม่ทราบมาก่อน <p> </p>หลังจากนั้นหารือเตรียมเวที ในวันที่ 20 กันยายน 2548 ว่าจะดำเนินงานอย่างไรเพราะว่าทีมท่าไร่ กลุ่มการเงินไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ ผิดจากกลุ่มบางจาก และมะม่วงสองต้น (ซึ่งมีความเข้มแข็งอยู่แล้ว) โดยจะเชิญผู้ชุมชนที่เข้าร่วมประชุมในวันที่ 25 สิงหาคม 48 มาเข้าร่วมด้วยอีกครั้ง และเชิญคณะกรรมการทุกกองทุนที่มีอยู่เข้าร่วมประชุม มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 158 คน โดยจะแบ่งวงเรียนรู้ออกเป็นหมู่บ้าน แล้วให้ทุกคนเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่ตนเองทำ จากนั้นก็ให้แต่ละกลุ่มออกมาสรุป <p> </p>ทีมตำบลบางจาก<p> </p>คุณพัชณี ทำงานสำนักงานพัฒนาองค์กรชุม (พอช.) ทำในเรื่องแผนแม่บทชุมชน  แต่ขาดความรู้เรื่องการเป็นวิทยากรกระบวนการ และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ อยากจะพัฒนาตนเองในด้านนี้<p> </p>คุณเอกนรินทร์ ทำงานในสภา อบต. มีความถนัดในด้านการประสานงานในพื้นที่ ขาดความรู้เรื่องการเป็นวิทยากรกระบวนการ ทางด้านคอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้เป็น และฝากบอกว่าหากจะทำงานในชุมชนให้สำเร็จ ต้องเป็นคนไม่เรื่องมาก ยอมรับความคิดเห็นของชุมชน มองทุกคนให้เสมอภาค ไม่คำนึงถึงความขัดแย้ง ทำตัวเป็นกลาง <p> </p>คุณแต๋ว ทำงานเป็นครูอาสา ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน คุ้นเคยในพื้นที่บางจาก เป็นอย่างดี เพราะตนเองจะเข้าไปพัฒนากลุ่มอาชีพในตำบลบางจาก การเป็นวิทยากรกระบวนการพอจะทำได้แต่ไม่ค่อยชำนาญมากนัก อยากจะพัฒนาในจุดนี้ด้วย <p> </p>ทีมวงเรียนรู้คุณอำนวย ก็ปรึกษากันเวทีวันที่ 19 กันยายน 48 ณ ตำบลบางจาก ว่าจะจัดในรูปแบบใด ซึ่งได้ข้อสรุปดังนี้ <p> </p>1.       เชิญคณะกรรมการทุกกลุ่ม ผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุมด้วย ประมาณ 100 คน<p> </p>2.       ทบทวนการประชุมจากเวทีก่อนหน้านี้<p> </p>3.       ให้ตัวแทนจากหมู่ที่ 7 เล่าการทำงานของกองทุนหมู่ 7 ให้ฟังว่ามีการบริหารจัดการกองทุนอย่างไร<p> </p>4.       แบ่งกลุ่มการเรียนรู้ออกเป็น 4 กลุ่ม<p> </p>4.1   กลุ่มบัญชี<p> </p>4.2   บทบาทคณะกรรมการ<p> </p>4.3   บริการจัดการด้านสินเชื่อ<p> </p>4.4   ระบบการตรวจสอบ<p> </p>(โดยให้คณะกรรมการทุกหมู่บ้านแยกกลุ่มย่อยไปเรียนรู้ตามกลุ่มต่าง ๆ ที่ตนเองทำงานอยู่) แล้วให้แต่ละกลุ่มมาสรุป)<p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (1)

อาคม
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

คิดถึงบ้านจัง