AARวงเรียนรู้คุณเอื้อและคุณอำนวยกลุ่มการเงิน15ก.ย. (2)

ตระหนักว่าต้องเรียนรู้เพิ่มเติม เป็นกระบวนการที่แฝงมากับแนวคิดการจัดการความรู้ที่สำคัญมาก

ในวงเรียนรู้คุณอำนวย ผมให้แต่ละทีมผลัดกันเล่าประสบการณ์การทำหน้าที่คุณอำนวย(คลังความรู้)สรุปเป็นขุมความรู้และถอดเป็นแก่นความรู้ จากนั้นประเมินตนเองและวางแผนพัฒนาตนเอง
ตามแนวทางที่เตรียมไว้
ผมพบว่า

1)วิธีการดังกล่าวช่วยให้คุณอำนวยตระหนักว่าตัวเองต้องเรียนรู้เพิ่มเติม ไม่ใช่ผู้รู้ที่จะลงไปพัฒนาชุมชนซึ่งเป็นกระบวนการที่แฝงมากับแนวคิดการจัดการความรู้ที่สำคัญมาก
2)ส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคยกับการสรุปและถอดความรู้ (เล่าเรื่องนั้นพอเล่าได้) เข้าใจว่ากระบวนการ   ดังกล่าวเป็นการวิเคราะห์และจัดระบบข้อมูล(จากเรื่องเล่า)ซึ่งคุณอำนวยยังขาดทักษะในเรื่องนี้
3)จากข้อ2 ทำให้ไม่สามารถประเมินตนเองและกำหนดแนวทางการพัฒนาอย่างเป็นระบบได้

ผมเห็นว่า ถ้าใช้ความรู้ที่สรุปกันมาว่า ความสามารถของคุณอำนวยมีเรื่องใดบ้างในแต่ละระดับตั้งแต่1ถึง5 แล้วให้คุณอำนวยประเมินตนเองก็คงทำให้ง่ายขึ้น
กระบวนการสรุปข้อมูล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จึงเป็นเรื่องยาก
จากการพูดคุยข้ามไปมาระหว่างการสรุปความรู้ฝังลึกกับแผนกิจกรรมพัฒนาที่จะจัดในชุมชนวันที่19-21ก.ย.ก็ทำให้ได้หัวข้อเรื่องที่คุณอำนวยต้องพัฒนาตนเองเพิ่มเติม เช่น
1)ความรู้ความเข้าใจสภาพชุมชนในต.เป้าหมาย
2)ความรู้ความเข้าใจกลุ่มองค์กรชุมชน โดยเฉพาะสถานะภาพของกลุ่มการเงินในตำบลเป้าหมาย
3)ความรู้เรื่องระบบทะเบียน บัญชี และงบการเงิน
4)ระบบการจัดการของกลุ่มการเงิน
5)การบันทึก ประสานงาน ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น

6) การตั้งคำถามเพื่อให้เกิดการคิด สร้างทางเลือกที่หลากหลาย รวมทั้งการสรุปประเด็น และความคิดรวบยอด

เพื่อพัฒนาความสามารถของทีมงาน ผมเสนอให้แต่ละทีมทำการบ้านข้อมูลชุมชน กลุ่มองค์กรและสถานะภาพของกลุ่มการเงินในชุมชนมานำเสนอในคราวต่อไป ซึ่งนัดหมายกันวันที่ 11 ต.ค.2548
สำหรับการพัฒนาทักษะ ได้หารือเตรียมการประชุมเวทีเครือข่ายตำบล
วันที่19ต.บางจาก
วันที่20 ต.ท่าไร่
วันที่21 ต.มะม่วง2ต้น
ซึ่งทีมคุณอำนวยหลักในแต่ละพื้นที่ต้องเตรียมการบ้านล่วงหน้า และได้หารือร่วมกันคร่าว ๆด้วย
ผมคิดว่า เวทีพื้นที่3ครั้งนี้ เมื่อประชุมเสร็จ ทีมงานต้องทำAARกันและต้องเขียนรายงานสรุปไว้ด้วย ทั้งกระบวนการและเนื้อหาที่ได้
กิจกรรมเสริมการเรียนรู้คุณอำนวยที่คิดไว้คือ
1)การอบรมปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะการทำBlogเพื่อสื่อสารกัน
2)อบรมปฏิบัติการการทำแผนที่เดินดินเพื่อรู้จักชุมชนยิ่งขึ้นและสร้างความสัมพันธ์ภายในทีมงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#วงคุณอำนวย#กลุ่มการเงิน#3#ตำบล#aar15ก.ย.

หมายเลขบันทึก: 3982, เขียน: 16 Sep 2005 @ 11:54 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 13:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)