KM อุปมา: ร่างกายคือตัวอย่างของระบบการทำงานบูรณาการที่ดีที่สุด

Thawat
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ที่มา: ศ.นพ. ประเวศ วะสี การประชุมเครือข่าย UKM ครั้งที่ 3/2549 The Royal Gem Lodge 2000 ศาลายา นครปฐม

ระบบร่างกายนั้น  ถือว่าเป็นตัวอย่างของการทำงานเชิงระบบ  ที่มีการบูรณาการที่ดีที่สุด   ทุกส่วนของร่างกายเราต่างมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไป    หัวใจก็ทำงานอีกอย่าง   ตับก็ทำงานอีกอย่าง   ม้ามก็ทำงานอีกอย่าง   ลำไส้ก็ทำอีกเรื่องหนึ่ง     แต่ทุกส่วนประสานสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี    มีระบบสื่อสารที่ดีมาก  ก็คือ   ระบบประสาท     เกิดอะไรที่ไหนจะสะท้อนถึงกันหมด    มีระบบเลือด ของเหลวในร่างกายที่ส่งผ่านถึงกันหมด

การทำงานเป็นระบบ  จึงอาจเรียนรู้ได้จากหลักธรรมชาติที่อยู่ในตัวเรานี่เอง  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Learn Togetherความเห็น (2)

     อีกส่วนหนึ่งที่ชาว มน. ที่ร่วมฟังในวันนั้นนหลายท่านประทับใจ คือ ที่ท่านอาจารย์หมอประเวศ วะสี  พูดถึง "pace maker"  กลุ่มเซลล์เล็กๆ ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจค่ะ   เพราะฟังแล้วเข้าใจ เห็นภาพ เพราะเทียบเคียงได้ค่ะ  (ฟังแล้วอิ่มใจค่ะ)

ขอชื่นชมที่เข้าใจเปรียบเทียบให้เห็น..ชัด..ดี

หากท่านเข้าใจ...ธรรมชาติ ท่านจะเข้าใจ....คน

หากท่านจะเข้าใจ....คน      ท่านจะเข้าใจ....KM