ความเห็น 50388

KM อุปมา: ร่างกายคือตัวอย่างของระบบการทำงานบูรณาการที่ดีที่สุด

เขียนเมื่อ 

     อีกส่วนหนึ่งที่ชาว มน. ที่ร่วมฟังในวันนั้นนหลายท่านประทับใจ คือ ที่ท่านอาจารย์หมอประเวศ วะสี  พูดถึง "pace maker"  กลุ่มเซลล์เล็กๆ ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจค่ะ   เพราะฟังแล้วเข้าใจ เห็นภาพ เพราะเทียบเคียงได้ค่ะ  (ฟังแล้วอิ่มใจค่ะ)